V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Dudková z AMI v komunikaci svazu průmyslu

Lenka Dudková

Lenka Dudková

Na pozici PR manažerky sekce komunikace Svazu průmyslu a dopravy České republiky nastupuje Lenka Dudková. Bude spolupracovat na externí a interní komunikaci svazu. Konkrétně bude zodpovídat za přípravu materiálů pro média a stane se šéfredaktorkou odborného časopisu Spektrum. Svaz průmyslu a dopravy ČR přímo zastupuje 136 českých firem, další tisíce pak prostřednictvím 30 oborových svazů a asociací. Je největším zaměstnavatelským svazem v Česku.

Absolventka oboru Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dudková dosud působila šest let - v letech 2011 až 2017 - v agentuře AMI Communications, kde se věnovala hlavně media relations a mediálnímu poradenství pro klienty z oblasti zdravotnictví, zajišťovala pro ně i mediální tréninky. Pracovala pro farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline, Amgen či Astellas Pharma, pro Českou urologickou společnost ČLS JEP nebo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.