Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Duel vyváženost nenarušil, odporuje Nova radě

Duel moderoval Rey Koranteng. Foto: TV Nova

Duel Babiš-Zaorálek moderoval Rey Koranteng. Foto: TV Nova

Televize Nova podle rady pro vysílání porušila vysílací zákon, když večer před parlamentními volbami loni 19. října odvysílala debatní Duel pouze s dvěma kandidáty na předsedu vlády - s Andrejem Babišem z ANO a s Lubomírem Zaorálkem z ČSSD. Šlo o strany, které měly v průzkumech nejvyšší předvolební preference. Účast zástupců pouze dvou kandidujících subjektů narušilo podle rady vyváženost vysílání. Televize Nova takový názor důrazně odmítá. 

„Odvysíláním tohoto pořadu určeného pro prezentaci pouze dvou politiků v období bezprostředně předcházejícím konání voleb (předvečer voleb) byla narušena vyváženost vysílání ve prospěch těchto politických subjektů. Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,“ prohlásila doslova rada pro vysílání po své aktuální schůzi.

„Televize Nova považuje rozhodnutí rady pro vysílání za zcela nepodložené a odmítá, že by porušila objektivitu a vyváženost předvolebního vysílání. Televize Nova považuje rozhodnutí rady za zásah do práva vysílatele rozhodovat svobodně o tom, jaký obsah v mezích zákona do svého televizního vysílání zařadí,“ uvedla mluvčí televize Jana Ondrejechová.

„Rada zúžila posouzení objektivity a vyváženosti na jediný izolovaný pořad, což zasahuje do práva vysílatelů na svobodné rozhodování o tom, jaký obsah v mezích zákona do svého televizního vysílání zařadí. Rozhodnutí rady je v rozporu s ústavním právem televize Nova na svobodu projevu, která je pro fungování demokracie zásadní,” uvedla za vysílatele mluvčí televize Jana Ondrejechová. Upozornila, že rada současně neuložila Nově žádnou sankci: „Tato skutečnost neumožňuje televizi Nova napadnout vydané upozornění rady u soudu.“

„Nova považuje za svoji povinnost postupovat v souladu se zásadami objektivity a vyváženosti zpravodajství a tuto povinnost dodržuje. Stejně tak tomu bylo v případě předvolebního vysílání v roce 2017. Toto vysílání se skládalo ze série letních interview, online rozhovorů a intenzivní komunikace politických témat v rámci denního zpravodajství a publicistických pořadů, kde byl poskytnut adekvátní prostor pro názory všech relevantních politických stran,“ zdůraznila mluvčí.

„Zásady objektivity a vyváženosti nelze aplikovat pouze na jeden samostatný pořad, ale musí se jednat o vyhodnocení vysílání celého programu. V našem předvolebním vysílání jsme poskytli adekvátní prostor každé relevantní politické straně. Přímý duel dvou nejpravděpodobnějších kandidátů na post premiéra byl pouze jednou ze součástí tohoto vysílání. Duel mezi dvěma nejpravděpodobnějšími kandidáty na premiéra je standardním formátem evropských televizních stanic,“ uvedl Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova. „Přímý televizní duel hlavních představitelů politických stran je rovněž běžnou dlouhodobou praxí televizních stanic v Česku.“