Dva radní ČT podali trestní oznámení na předsedu Matochu kvůli výběru právníků

Zdeněk Šarapatka a René Kühn mají za to, že se šéf rady Pavel Matocha pokusil o podvod.

  • ČTK
  • 14. 07. 2021 00:00

Radní České televize Zdeněk ŠarapatkaRené Kühn podali k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení na předsedu Rady ČT Pavla Matochu kvůli výběru právní kanceláře, která má posoudit možný střet zájmů generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Matocha je podle nich podezřelý ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z porušení povinností při správě cizího majetku a podvodu. Šarapatka to uvedl na Facebooku. Matocha obvinění odmítl, výběr podle něj proběhl v souladu s usnesením rady. Trestní oznámení neviděl a policie jej nekontaktovala.

„Oznámení podáváme ve snaze zajistit ochranu majetku České televize, respektive majetku televizních koncesionářů. Pana Matochu jsem na zasedání rady 23. června výslovně upozornil, že postupuje v rozporu s právními předpisy, avšak bez jakékoliv relevantní argumentace upozornění bagatelizoval,“ uvedl Šarapatka. Oznámení podle něj vychází z podezřelého jednání předsedy rady v souvislosti s výběrem, respektive okolnostmi volby advokátní kanceláře Rex.law pro přípravu právní analýzy. Analýza má posoudit možný střet zájmů generálního ředitele ČT, který je spoluvlastníkem počítačové školy Gopas a zasedá v orgánech Leica Gallery. Má také určit, jestli Dvořák musí podávat majetkové přiznání.

Na základě usnesení radních vybralo podle Matochy vedení Rady ČT, tedy společně předseda a tři místopředsedové, tři kandidáty a z nich radní hlasováním per rollam, tedy mimo zasedání, určili právní kancelář Rex.law. Nikdo z radních své hlasování nerozporoval. „K jedinému porušování toho usnesení dochází ze strany generálního ředitele Petra Dvořáka, který do dnešního dne neuzavřel s vybranou právní kanceláří smlouvu o zpracování právní analýzy, jak na květnovém jednání Rady ČT přislíbil a jak byl i následně vyzván tím usnesením. Zjevně tedy k žádnému porušení zákona z mé strany nedošlo a vzhledem k tomu, že to údajné trestní oznámení jsem neviděl, policie mě nekontaktovala, tak se k tomu nemohu detailněji vyjádřit, protože není k čemu,“ uvedl Matocha pro ČTK.

„Máme za to, že se pan Matocha mohl svým jednáním dopustit přečinu podvodu, a to minimálně ve stadiu pokusu. Tohoto přečinu se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. V uvedených souvislostech jsme požádali o neprodlené zahájení úkonů trestního řízení a vyrozumění o učiněných opatřeních,“ uvedli Šarapatka a Kühn.