Nova se vrátila do ATO, vstoupila do ní i ASMEA

Reprezentace televizního trhu se po třech letech sjednotila. Mediálky přibyly samostatně.

Adrian Sarbu v poutech. Repro: RomaniaTV.net

Adrian Sarbu léta vedl Novu a před třemi lety ji natruc vyvedl z televizního spolku, kde předtím byla 15 let. Letos v únoru se v Rumunsku ocitl v poutech. Repro: RomaniaTV.net

Televize Nova je po třech opět řádným členem tuzemské Asociace televizních organizací (ATO), sdružující největší televize. Z ATO vystoupila před třemi lety, tehdy ještě pod vedením Adriana Sarbu, a to v rámci sporu o data z měření televizní sledovanosti. Už rok poté Nova deklarovala návrat do asociace, k řádným členům České televizi, Primě, Óčku a prodejci reklamy Atmedia se ale vrátila až na valné hromadě tento týden. Před Radou České televize o tom ve středu informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák. Nova v uplynulém období měla statut obchodního partnera, aby mohla data o sledovanosti odebírat.

Dvořák také řekl, že dalším řádným členem ATO se stala nová Asociace mediálních agentur (ASMEA). Mediální agentury dosud v ATO reprezentovala Asociace komunikačních agentur. Mediálky ale nedávno založily vlastní organizaci a hodlají si víc hlídat klíčová data a výzkum. K nim patří především měření sledovanosti takzvanými peoplemetry, klíčová jednotná měna pro plánování a prodej televizní reklamy.

Ondřej Novák. Foto: Vojta Herout

Novou asociaci mediálních agentur vede Ondřej Novák. Foto: Vojta Herout

Dvořák také radním řekl, že na další období byl prezidentem ATO zvolen Marek Singer, šéf Primy. Zástupci členských televizí se ve vedení asociace pravidelně střídají.

Marek Singer. Foto: Vojta Herout

Marek Singer. Foto: Vojta Herout

Asociace televizních organizací Dvořákova slova potvrdila ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy.

Novinky v televizní asociaci

ATO s novými členy a novým prezidentem

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla v úterý 15. prosince 2015 o znovupřijetí společnosti CET 21, provozovatele vysílání televizních stanic skupiny Nova. Po období obchodní spolupráce bude Nova opět řádným členem. Změní se rovněž zastoupení mediálních agentur. Agendu AKA (Asociace komunikačních agentur) přebírá Asociace mediálních agentur ASMEA a stává se rovněž řádným členem ATO. Prezidentem ATO byl zvolen pro příští rok Marek Singer z FTV Prima.

Provozovatel televizních stanic skupiny Nova, společnost CET21, vystoupila z ATO z důvodu nesouhlasu s průběhem tendru na výběr realizátora projektu elektronického měření sledovanosti TV vysílání. Poté odebírala peoplemetrová data na bázi obchodní smlouvy. Nyní se tedy Nova do ATO vrací a stává se opět řádným a plnohodnotným členem s postavením odpovídajícím ostatním velkým provozovatelům TV vysílání (Česká televize, TV Prima).

Stanovisko Novy tlumočila Monika Jančová, Business Development Manager skupiny Nova. „Mediální svět prochází zajímavým vývojem a my jsme rádi, že budeme související výzvy řešit společně s ostatními členy ATO.“

Skupina Nova je společně s  Českou televizí a TV Prima účastníkem aktuálně probíhajícího pilotu crossplatformního měření videoobsahu, který předznamenává zadání budoucího měření sledovanosti televizního vysílání. Nový projekt na léta 2018-2022 bude reagovat na rychlý rozvoj technologií v digitální éře, na změnu chování uživatelů a poptávku trhu po zjednodušení procesu plánování a nákupu médií.

Změny v zastoupení mediálních agentur v ATO reflektují změny proběhlé ve strukuře AKA, která své členství v ATO ukončuje a její práva a povinnosti na půdě ATO přebírá nově vzniklý spolek ASMEA.

„Jsme rádi, že se splnil jeden z hlavních cílů ASMEA - být ještě blíže, než dosud a tentokrát již jen „za sebe“, u nejdůležitějšího výzkumného projektu na mediálním trhu. I proto, že nás čeká rok, který bude velmi důležitý pro jeho další rozvoj a směřování. A u toho jsme rozhodně nechtěli chybět“ uvedl ke vstupu nového subjektu Ondřej Novák, výkonný ředitel ASMEA.

Z dalších novinek je třeba zmínit zařazení stanice Regionální televize.cz do peoplemetrového měření a v neposlední řadě i volbu nového prezidenta ATO. Petra Dvořáka z České televize střídá v prezidentské pozici Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

ATO v digitální éře: timeshift a HbbTV

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) se zabývala na svém zasedání dne 15. prosince 2015 i vybranými tématy souvisejícími s rozvojem digitálních technologií. Odložená sledovanost, tzv. timeshift a HbbTV budou středem zájmu ATO v nadcházejícím období.

Změna životního stylu přináší s sebou i nový způsob sledování televizního vysílání. Ekonomicky aktivní osoby tráví více času mimo domov, živé vysílání je zajímá méně než ostatní a své oblíbené pořady ve větší míře sledují odloženě. Svoji roli sehrává i vyšší vybavenost domácností modernějšími přístroji (Smart TV, OTT zařízení apod). Potřeba zachytit změny diváckého chování v datech je neoddiskutovatelná.

Odloženou sledovanost měří ATO od začátku stávajícího projektu, tj. od ledna 2013. Tyto výstupy sloužily pouze uživatelům peoplemetrových dat, nebyly zahrnovány do oficiální měny, nepoužíval je trh pro mediální plánování a nákup reklamního prostoru. Nyní se tedy situace mění a valná hromada doporučuje rozšířit oficiální měnu o zápočet odložené sledovanosti, tzv. timeshift, prováděný v několika postupných krocích. Zpočátku od 1. února 2016 se bude započítávat sledovanost z  celého dne vysílání, tzv. VOSDAL (viewing on the same day as live), a nejpozději do začátku roku 2017 veškerá odložená  sledovanost realizovaná v intervalu dalších 7 dní po živém vysílání. 

Hybridním vysíláním HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) se metodologická komise ATO v minulosti již okrajově zabývala, nyní na doporučení valné hromady tak bude činit ve zvýšené míře za účelem vytvoření jednotných pravidel a standardizace prostředí pro tento typ přenosu.

Labelling ATO půjde cestou samoregulace

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla dne 15. prosince 2015, že podpoří samoregulaci jako jedinou metodu zavádění a fungování systému klasifikace a označování pořadů v TV vysílání, tzv. labellingu. Na tvorbě systému spolupracuje s českou i zahraniční akademickou obcí a nezávislými mediálními odborníky.

Provozovatelé TV vysílání považují v současnosti diskutovaný návrh novely vysílacího zákona předložený Ministerstvem kultury za neakceptovatelný. Vysilatelům fixně určuje nejen věkové kategorie a závadné prvky, ale pověřuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání vydáním vyhlášky, kde by byla striktně nadefinována dokonce i grafická podoba, barevnost i umístění obrazového symbolu na obrazovce. Ve velké většině evropských zemí přitom labelling zákonem upraven není, evropská Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (Směrnice AVMS) nic takového po členských zemích nepožaduje.

ATO pokládá samoregulaci v oblasti labellingu za mnohem účinnější. Proto valná hromada rozhodla, aby byl vytvořen vlastní samoregulační systém pro označování pořadů, který za použití speciálních značek-věkových klasifikátorů a obrazových symbolů- umožní veřejnosti lépe se orientovat v nabízeném programu. Pomáhá ochránit dětského diváka, přiměřeně jeho věku, před negativním dopadem nevhodných pořadů.

Vzhledem ke kulturním odlišnostem ve vnímání jednotlivých závadných prvků doporučila valná hromada ATO spolupracovat na vytvoření samoregulačního systému pro labelling s českou i zahraniční akademickou obcí, včetně nezávislých mediálních odborníků.

Zdroj: tiskové prohlášení ATO