V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

E-commerce a soutěžní právo: první šetření Evropské komise je tady

Autor tohoto článku teprve nedávno na tomto místě upozornil na poměrně rozšířené obchodní praktiky v oblasti e-commerce, na které se Evropská komise dívá přinejmenším s podezřením. Dospěl přitom k závěru, že se nejedná pouze o teoretický problém odtržený od reality. Naopak, Evropská komise vydala hned několik poměrně jasných varovných signálů, že je připravena v rámci vymáhání soutěžního práva v oblasti e-commerce zahájit s jednotlivými společnostmi individuální správní řízení.

O tom, že se nejednalo o planý poplach, svědčí skutečnost, že Evropská komise nyní zahájila tři samostatná správní řízení s cílem posoudit, zda konkrétní obchodní praktiky v oblasti e-commerce brání spotřebitelům plně užívat výhody plynoucí z přeshraničního obchodu v Evropské unii a omezují jejich možnost nakupovat spotřební elektroniku, videohry a hotelové ubytování za konkurenceschopné ceny.

Za prvé má Evropská komise podezření, že prodejci spotřební elektroniky údajně v rozporu se soutěžním právem omezovali možnost jejich online maloobchodních prodejců svobodně si stanovit prodejní ceny těchto výrobků. To znamená, že výrobci měli svým online prodejcům určovat přesné ceny například rychlovarných konvic nebo notebooků, za které je tito prodejci měli dále prodávat na svých internetových obchodech. Dále jim též mohli stanovit cenu minimální, pod kterou již nebylo možné tyto výrobky nabízet. V obou případech se přitom jedná o praktiku známou jako stanovení cen pro další prodej (resale price maintenance), která je z hlediska soutěžního práva zakázána.

Dále se Evropská komise domnívá, že významná společnost vlastnící populární herní platformu se společně s vydavateli videoher údajně dopustila zakázaného geoblockingu. Obecně se jedná o praktiku, prostřednictvím které společnosti omezují zákazníky v nákupu nebo užívání výrobků nebo digitálního obsahu v důsledku jejich aktuální polohy nebo bydliště. V daném případě pak šlo o to, že každý hráč byl povinen před samotným hraním pomocí aktivačního klíče potvrdit, že nepoužívá pirátskou verzi videohry. Evropská komise v této souvislosti zkoumá, zda nedošlo ke zneužití aktivačního klíče pro účely geoblockingu. Konkrétně má obavu, že tento klíč umožňoval přístup k videohrám pouze na území členského státu, ve kterém si je spotřebitelé zakoupili, tedy například v České republice. To by dle jejího názoru mohlo odradit spotřebitele například z Německa nebo Belgie, aby nakupovali videohry levněji právě v České republice.

Konečně se Evropská komise zabývá dohodami ohledně hotelového ubytování mezi nejvýznamnějšími evropskými poskytovali zájezdů a konkrétní sítí hotelů. Evropská komise má za to, že tyto subjekty diskriminovaly mezi jednotlivými zákazníky na základě jejich národnosti nebo bydliště. V důsledku toho pak těmto zákazníkům nebylo umožněno si zobrazit úplnou dostupnost jednotlivých hotelů nebo zarezervovat pokoje za nejlepší ceny.

Pokud se výše uvedená podezření Evropská komise potvrdí, hrozí dotčeným společnostem pokuty až do výše 10 % jejich ročních obratů. Navíc se dle našeho názoru jedná do jisté míry o průlomové případy. Bude tak velmi zajímavé sledovat, jak se s nimi Evropská komise vypořádá a jaký návod tedy poskytne všem dalším společnostem působícím v oblasti e-commerce. Zároveň je třeba mít na paměti, že evropské a české soutěžní právo vycházejí ze stejných principů a jsou si velmi podobné. Nelze proto vyloučit, že český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se postupem Evropská komise inspiruje a zahájí vlastní správní řízení. I nadále proto platí naše doporučení, aby se společnosti působící v oblasti e-commerce obchodním praktikám typu určování cen pro další prodej nebo geoblockingu v praxi spíše vyhnuly.

Richard Maliniak

Richard Maliniak

Autor je advokátní koncipient v advokátní kanceláři Nedelka Kubáč advokáti