E.on si v tendru na média vybral Publicis Groupe

Spolupráce na mediálních strategiích začne v lednu, zahrne osm evropských trhů klienta.

Energetická společnost E.on si v mezinárodním tendru na nákup a plánování médií vybrala řešení od komunikační skupiny Publicis Groupe. Skupina se stane novým partnerem klienta pro oblast mediální strategie na osmi hlavních evropských trzích. Spolupráce začíná v lednu 2021 a vedle Česka se týká veškerých mediálních aktivit v Maďarsku, Velké Británii, Itálii, Rumunsku, Nizozemsku, Německu a Švédsku. Ve Německu a Švédsku spolupráce zahrne také výkonnostní marketing. Na českém trhu bude klienta pod značkou Starcom servisovat tým vedený Petrem Pochmanem.

Nový kontrakt je rozšířením dosavadního partnerství. Publicis Groupe už pro E.on zajišťuje nákup a plánování médií v Itálii a Rumunsku a prostřednictvím svojí agentury Digitas také digitální služby ve Velké Británii. Digitas a výkonnostní agentura Performics jsou společně s mediálními experty součástí jednotného řešení, které Publicis Groupe pro E.on sestavil na míru na mezinárodní úrovni. Aktivity v jednotlivých zemích bude koordinovat centrální hub v Německu.

„Pro E.on jsme v Česku postavili mediální strategii založenou na silném datovém základu, který vychází mimo jiné z řady realizovaných ekonometrických studií. Vedle mediální části jsme se zaměřili i na analýzu výkonu kreativy a jednotlivých reklamních formátů. V připravovaných kampaních budeme klást důraz na crossmediální plánování a optimalizaci výkonu podle mediálních metrik, ale také s ohledem na dopad na marketingové a obchodní cíle,“ přibližuje business director Petr Pochman.

„Publicis Groupe jsme vybrali, protože prokázala velmi dobrou kompetenci ve strategii a nabídla dobré ceny. Od spolupráce si slibujeme cizelování naší mediální strategie v příštích letech a v konečném důsledku lepší zásahy a viditelnost komunikace,“ vysvětlil Tomáš Brych, vedoucí marketingové komunikace E.on.