Effectix získal podíl v cestovce Exclusive Tours

Agentura loni vyrostla o pětinu, přidala tvorbu videí a chce investovat do e-commerce.

Tým agentury Effectix v roce 2020

Tým agentury Effectix v roce 2020

Výkonnostní agentura Effectix.com se stala spolumajitelem cestovní kanceláře Exclusive Tours. Ta se orientuje na dolarové milionáře, ale loni na ni dopadla koronakrize. Effectix v cestovce od ledna drží podíl 6,5 %. 

Většinovým majitelem Effectixu je Branislav Gordan, v agentuře mu patří 75 % (25 % vlastní její šéf Karol Veleba). V Exclusive Tours Gordanovi ještě patří napřímo 3 % a dalších 6,5 % přes jeho investiční firmu Coober Capital. Největším podílníkem Exclusive Tours je investor Ondřej Tomek, který přímo drží 36 % a dalších 16,5 % prostřednictvím společnosti Shoptet, dodavatele řešení pro e-shopy (v Shoptetu má 70 % Tomkova společnost Impulse Capital). Podíl 31,5 % vlastní jednatel cestovky Marek Babšický.

„V kooperaci s několika partnery se Effectix stal spolumajitelem, ale i členem představenstva a bude se tak aktivně podílet na směřování cestovní agentury. Zároveň před Effectixem bude stát výzva v podobě realizace komplexní marketingové komunikace, která se nebude omezovat jen na online prostor,“ uvedla firma.

Effectix za rok 2020 navzdory omezením a nejistotě na trhu hlásí zvýšení obratu o 20 % a další rozšíření portfolia služeb i klientů, kterým spravuje výkonnostní marketing. Spolupráce nově začaly s klienty Metlife, Herbalife, L’Occitane, F-mobil a Smarty.cz.

„Změny, se kterými se musel celý trh vyrovnávat, akcelerovaly poptávku po přechodu byznysu do online prostředí a po online marketingu. To mělo pozitivní vliv na digitální agentury a Effectix nebyl výjimkou,“ popisuje vedení firmy. Díky novým klientům se agentura nedostala do situace, že by musela propouštět nebo omezovat provozní náklady: „Naopak došlo k výraznému posílení týmu specialistů, accountů, strategie, sales i HR.“

Agentuře také loni vzniklo nové mediální oddělení, zaměřené na tvorbu produktových a image videí. „Rovněž se rozběhl projekt Kreativních čtvrtků, kdy společně kreativní tým připraví originální návrhy, jejichž cílem je obohatit online komunikaci klienta o nové prvky a tím ji celkově posunout.“

Aktuální vývoj trhu Effectix vnímá jako příležitost pro další růst. Jedním z cílů tak pro agenturu jsou investice do zajímavých projektů v oblasti e-commerce.

Mikrotýmy

Minulý rok se v Effectixu nesl ve znamení interních změn, které měly vliv na samotnou strukturu firmy. Agentura je označuje za zlomový krok, jeden z nejvýraznějších od roku 2015, kdy Effectix prošel kompletní transformací.

„S rostoucím počtem klientů, u kterých řešíme komplexní marketingový mix, jsme si začali už v roce 2019 uvědomovat, že naše interní procesy, složení týmů, a interní komunikace začínají být kontraproduktivní a spíše nás brzdí v plynulosti realizací zakázek. To mimo jiné vedlo také logicky k napětí ve firmě mezi odděleními. Po dlouhých debatách o tom, jak tento problém vyřešit, padlo na konci roku 2019 rozhodnutí - přeskládáme strukturu firmy ze stávajícího fungování ve specializovaných týmech na PPC, SEO či sociální média na agilní řízení,“ přibližuje head of account team Effectixu Eva Durnová.

„Vytvořili jsme týmy složené ze specialistů z každého oddělení, kteří si sesedli k sobě, aby mohli všechny operativní věci u klientů řešit flexibilněji a rychleji. Znamenalo to tedy udělat velký řez, kdy jsme nabourali zavedené pořádky a rozesadili všechny ve firmě na nová místa. Do roku 2020 jsme tak vstupovali ve třech nově zformovaných mikrotýmech a začali jsme objevovat cesty, jak nově efektivně realizovat zakázky,“ pokračuje.

„Najít finální podobu mikrotýmů nebylo vůbec jednoduché. Museli jsme zvolit řešení, které zajistí dostatečnou flexibilitu a zároveň i mnohem užší spolupráci mezi specialisty. Zmínil bych několik otázek, se kterými jsme se museli popasovat. Například, jak pracovat s nerovnoměrnou vytížeností jednotlivých specialistů napříč týmy? Jakým způsobem zapojit business development do mikrotýmů? Jak předejít kompetenčním konfliktům mezi mikrotýmy a klasickými týmy dle specializací? Proces to byl někdy poněkud bolestný, ale jsem přesvědčen, že díky této přípravě byla změna podstatně jednodušší a plynulejší,“ doplňuje technický ředitel agentury Radim Kracík.

Výsledkem celé změny podle agenturních manažerů je, že všichni členové týmu spolu sedí v jedné místnosti a pracují na stejných klientech, zefektivnila a zrychlila se komunikace, ubylo časově náročných operativních meetingů nad klienty a navíc se v daném týmu všichni dobře znají a vědí, co od sebe očekávat a jak pracovat, aby si navzájem pomáhali. Základním předpokladem pro to, aby mohl tým sám fungovat, bylo svěřit mu značné kompetence ohledně nastavení vlastní týmové kultury. Každý z týmů si tak mohl najít svoji vlastní cestu, na které se cítí komfortně.

„V průběhu roku 2020 jsme od některých agentur slýchávali varování, že z ‚agilu‘ museli přejít zpátky na běžné řízení projektů, protože jim narušil mezilidské vztahy ve firmě. Měli jsme obavy z možné rivality mezi týmy, ale nic takového se nakonec neprojevilo, a naopak se nám vztahy ve firmě ještě více utužily,“ poznamenává Eva Durnová. „Krátce po změně se ukázalo, že někteří z nás se nechtějí přizpůsobit novým pořádkům, a přispívat svým dílem k pohodovému fungování svého týmu. Důsledkem toho jsme jeden z týmů museli rozpustit a udělat několik personálních změn. S novými kolegy, které jsme už přijímali s vizí, že znovu vytvoří třetí mikrotým, se nám jej v létě podařilo znovu obnovit.“

Business development

Organizační změny se v Effectixu dotkly i oddělení obchodního rozvoje, respektive aktivního akvizičního obchodu: „Do loňska zastával obchodník pozici jak huntera, tak accounta. Při realizaci komplexních řešení se ukazovalo, že být dobrým obchodníkem ještě neznamená být zároveň i dobrým accountem. Obchodník přeci jen není nositelem typických accountských hodnot jako pečlivost, zodpovědnost, přehlednost a odbornost.“

„Jakási multifunkčnost sales oddělení pocházela z historického nastavení firmy, kdy byli klienty spíše firmy ze segmentu středních a malých podniků. S rostoucím počtem klientů, využívajících komplexní marketingová řešení bylo jasné, že musíme celý proces péče o klienty zásadně změnit,“ vysvětluje chief business development officer Alexander Visnyai.

Role se proto rozdělily do samostatných pozic. Vzniklo tedy oddělení accountů, oddělení čistě sales a kvůli plánování kampaní také oddělení strategie. Každý klient má tedy k sobě obchodníka (business development managera), který pečuje o vztah, accounta, který hlídá plynulý chod zakázky, a mikrotým, který zakázku realizuje.

Sdílejte