Entity od Newton Media přináší rychlou orientaci v mediálních datech

Entity vybírají nejfrekventovanější výrazy a umožňují rychlou orientaci v množství zpráv.

Entity od Newton Media

Entity od Newton Media

Newton Media přichází s dalšími novinkami pro efektivnější práci s mediálními daty. Ve spolupráci se softwarovou společností Geneea vyvinul entity, které ze souboru článků vybírají nejvíce frekventované výrazy a umožňují tak rychlou orientaci ve velkém množství zpráv. Jako jediný na trhu pracuje Newton s analýzou větných členů, která znázorňuje, jaká sdělení se v textech objevují nejčastěji. Ve stejné době zpřístupňuje Newton svým klientům sociodemografická data k 760 mediálním titulům, díky kterým mohou lépe plánovat a vyhodnocovat mediální kampaně.

Newton Media jako jediný na trhu přináší nový způsob analýzy mediálních dat velkých objemů. Tradiční analytika není schopná zpracovat data v reálném čase, ale díky mediálním entitám lze velmi rychle z monitoringu i archivu získat osoby, produkty, organizace, odvětví či místa, jež se v textech vyskytují nejčastěji. „Potřebujete si například udělat rychlý přehled o značce Hyundai. Dáte-li její jméno do Googlu, zaplaví vás texty z poslední doby. Anebo použijete štítky, ale ty vám stejně jako Google jen přiřadí články, které Hyundai zmiňují. Oproti tomu entity pracují s frekvencí výskytu daného slova a ukazují, se kterými výrazy byla značka v médiích nejčastěji spojována,“ přibližuje novinku Věra Lhotská, CEO Newton Media.

„Stačí kliknout na kategorii automobilový průmysl a hned zjistíte, jak silná je jeho medializace, jak si vedou jednotlivé modely aut anebo které vozy podle médií představují pro Hyundai konkurenci. Můžete se dozvědět, kteří autoři píšou o značce nejvíce, a které modely mají nejraději. Dokážeme také analyzovat větné členy a zobrazit vztahy mezi klíčovými slovy. Díky tomu uživatel zjistí, jaké vlastnosti jsou spojované s danou značkou v médiích,“ pokračuje Lhotská. Entity jsou pro klienty Newtonu dostupné jak v monitoringu, tak archivu či v mediálních analýzách.

Na vývoji entit spolupracuje Newton Media se softwarovou firmou Geneea, přední společností na českém trhu, která se věnuje automatické analýze a robotickému vytváření textů. Pod taktovkou společnosti Geneea dokážou roboti skládat smysluplné texty pro Českou tiskovou kancelář, shrnovat uživatelské recenze pro webový srovnávač zboží nebo odpovídat klientům přes chatbota. „Spolupráce s Newtonem je pro nás příležitostí zapojit širokou škálu algoritmů pro analýzu textů a uvést do praxe poslední novinky z oblasti umělé inteligence,“ říká Jiří Hana, spoluzakladatel Geneea.

Kdo čte vaše články?

Další novinkou Newton Media jsou informace o cílových skupinách 760 mediálních titulů, které jsou nově dostupné v monitoringu. Díky sociodemografickým datům zpřístupněným jako samostatný widget v dashboardu aplikace NewtonOne je možné zjistit bližší údaje o lidech, které mohly reálně zasáhnout publikované příspěvky.

Cílové skupiny jsou rozděleny podle pohlaví, dosaženého vzdělání, věku a příslušnosti do jedné ze socioekonomických kategorií dle klasifikace ABCDE. Data, která Newtonu poskytuje mediální agentura Omnicom Media Group, vycházejí ze stejných výzkumů, podle kterých probíhá mediální plánování v Česku. Jsou k dispozici za všechny mediální zdroje, které jsou měřeny v one-currency mediálních výzkumech pro jednotlivé mediatypy. Takto rozsáhlé informace má Newton jako jediný na trhu monitorovacích služeb.

V červnu oznámil Newton spuštění monitoringu YouTube videí a podcastů. V září pak rozšířil množství přepisovaných televizních a rozhlasových pořadů. Nyní po dvou měsících představuje opět další novinku. „Vývojem a zpřístupněním mediálních entit zdokonalujeme naše služby tak, abychom nabídli klientům co nejrychlejší a nejkomplexnější přehled o jejich mediálním obraze. Ve spolupráci s Geneea teď pracujeme na sentimentu entit, díky kterému bude možné posoudit vyznění zprávy vůči konkrétní osobě, firmě, politické straně nebo produktu. Entity chceme v blízké době přidat také k datům ze sociálních sítí,“ uzavírá Věra Lhotská.

Text je placenou propagací společnosti Newton Media

Sdílejte