Evropa 2: Jsi zvíře

Kreativní koncept připravila agentura Revolta.

Kampaň Evropy 2: Jsi zvíře

Rádio Evropa 2 (provozuje Lagardere) spouští v březnu 2011 první letošní kampaň, jejímž cílem je komunikovat emoce, přirozenost a energii spojené s muzikou, a tím posílit image nejposlouchanějšího rádia mladých lidí.

Tvářemi vizuálů jsou výherci soutěže „Jsi tvář Evropy 2“, která probíhala v éteru i na webu Evropy 2 od prosince 2010 do poloviny února 2011. Zúčastnilo se jí téměř 2000 posluchačů, kteří poslali přes 4000 fotografií.

Díky hlasování posluchačů a následnému finálnímu rozhodnutí poroty složené ze členů týmu rádia Evropa 2 se vítězi, čili tvářemi Evropy 2, stali Barbora Taliánová a Stanislav Beňo.

Kampaň „Jsi zvíře“ bude nasazena v televizích, v tisku, v OOH médiích i na internetu.

Kreativní koncept připravila agentura Revolta.