Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Evropská komise pro lepší podmínky malých online obchodníků

Evropská komise představila návrh nového nařízení, které se věnuje regulaci online platforem. Pro malé a střední podnikatele, kteří využívají online platforem pro svůj byznys, by se mělo díky nařízení vytvořit transparentnější a férovější prostředí. Podle Evropské komise totiž současná pozice online platforem umožňuje, aby ve vztahu k prodávajícím využívali nekalých praktik. Podle Asociace pro elektronickou komerci se takové nařízení dotkne především podnikání na zahraničních trzích. 

Z navrhovaného nařízení by měli těžit zejména podnikatelé, kteří provozují svou činnost v závislosti na online vyhledávačích, srovnávačích nebo marketplaces. Jedná se tedy například o hotely, obchodníky na online tržištích nebo ty, kteří nabízí své služby především v online prostředí. „V Česku není monopolní postavení takových subjektů tak významné, jako je tomu na jiných evropských trzích. Zatímco v západní Evropě patří mezi lídry v prodejích Amazon a vyhledávačům dominuje Google, u nás je konkurenční prostředí jiné. Proto je v tuto chvíli nařízení významné především pro prodej na zmíněných trzích, kterým prakticky vládne omezené množství největších online platforem,“ komentoval záměry návrhu Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komunikaci. 

Nařízení je postavené na třech pilířích - prvním je zvýšení transparentnosti, druhým efektivnější řešení sporů, třetím monitoring ze strany Evropské unie. „Především větší transparentnost bude přínosem pro podnikatele, kteří jsou například na prodejích prostřednictvím marketplaces závislí. Provozovatelé platforem by v budoucnu měli představit základní pravidla pro fungování v rámci těchto e-tržišť, nemělo by docházet k neodůvodněným vyřazením obchodníků z platforem a také by měl být zřejmý způsob, jakým dochází k řazení výsledků vyhledávání,“ doplnil Vetyška.

Řešení sporů by měli do budoucna ulehčit nezávislí mediátoři, kteří by zajistili mimosoudní řešení sporů. Větší roli v případných sporech by také mohly mít odborné asociace. „Je nutné zmínit, že se jedná o první návrh nařízení. Čeká nás tedy ještě řada jednání, která mohou jeho podobu ještě změnit. Je důležité si uvědomit, že i když nyní tato problematika nedopadá na velké množství subjektů, v budoucnu může být situace zcela odlišná,“ uzavřel výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komunikaci.

Podle Evropské komise má mít nařízení dobrý vliv i na spotřebitele, s narovnáním podmínek by se měla zlepšit jejich důvěra v platformy, předvídatelnost a právních jistot, zároveň může za lepších podmínek dojít ke zvýšení počtu obchodujících na těchto platformách.