Ve čtvrtek proběhla v sídle Microsoftu konference Content marketing 2017. Kromě Johna Wilperse zaujal Jakub Mařík z Bsnapu, svou typologií vlivných českých postav na Instagramu.

Evropský azylový úřad hledá dodavatele reklamy

Rozpočet dvouleté zakázky činí 150 tisíc euro, uzávěrky pro přihlášky je 23. října.

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu se sídlem na Maltě hledá dodavatele propagačních předmětů. Na zakázku upozornil server Bruselská spojka

Rámcová smlouva na dva roky bude zahrnovat dodání, návrh a výrobu a další související služby v případě různých typů textilního, tištěného a drobného dárkového propagačního materiálu opatřeného značkou EASO (zkratka zmíněného úřadu). Rozpočet zakázky dělá 150.000 euro, uzávěrka pro přihlášky je 23. října.

Evropský azylový úřad byl vytvořen v roce 2010. Jeho úkolem je pomáhat se zavedením společného evropského azylového systému do členských zemí Evropské unie. V rámci současné migrační krize se má podílet spolu s dalšími evropskými orgány, jako je evropský policejní úřad Europol, evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Frontex nebo evropská justice Eurojust, například na odhalování pašeráckých sítí.