V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Evropský sociální fond: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Brand: Evropský sociální fond ČR
Agentura: Mather Communications, s.r.o.
Art director: Petr Radotínský
Copywriter: Vít Bártek
Creative Director: Jiří Langpaul
Account team: Kryštof Rössler, Monika Pavlíková
Režisérem TV spotů: Martin Duda (nominován v USA na studentského Oscara, držitel mnoha dalších ocenění z ČR i zahraničí, portfolio)
Produkce: EmiFilm

Shrnutí briefu (zadání): Cílem kampaně bylo oslovit širokou veřejnost a prezentovat přínosy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v ČR a ukázat, že OP LZZ poskytuje konkrétní pomoc konkrétním lidem, když potřebují najít práci, vrátit se do zaměstnání, začlenit se zpět do společnosti, když si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo když chtějí lépe uspět na trhu práce nebo získat lépe placené zaměstnání. V návaznosti na televizní kampaň byly vytvořeny i kampaňové vizuály pro využití v tiskové inzerci (tisková kampaň není v tomto okamžiku plánovaná) a pro POS materiály.