Filmové pobídky se znovu otevírají, odblokoval je nový zákon

V platnost letos vstupuje mininovela zákona o audiovizi. Větší změny přijdou napřesrok.

Ve středu 3. ledna se pro filmové tvůrce znovu otevírá možnost žádat o pobídky. Po roce je odblokovala drobná změna v zákoně přijatá na základě poslaneckého návrhu, který předložili Martin Baxa (ODS) jako ministr kultury, Jan Lacina (STAN), Klára Kocmanová (Piráti), Pavel Svoboda (TOP 09), Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a Šimon Heller (KDU-ČSL). „Aktuální (mini)novela zákona o audiovizi přináší do pobídkového procesu institut přerušení řízení o evidenci pobídkového projektu, který umožní nezastavovat při nadměrné poptávce po disponibilních prostředcích na filmové pobídky příjem žádostí o registraci – jejich příjem tedy zůstane nadále otevřen jako průběžný,“ informoval Státní fond kinematografie, u něhož se žádosti sbíhají.

Změnu ohledně systému pobídek avizoval ministr kultury Baxa, když na loňském karlovarském filmovém festivalu uváděl větší změny v zákoně o audiovizi. Těmi se má od roku 2025 měnit systém odvodů do fondu kinematografie. Nyní zavedená menší změna má fondu umožnit jednoduše přidělovat pobídky jednotlivým dílům, konkrétně přijímat průběžně žádosti o registraci projektů, a v případě nedostatku finančních prostředků na filmové pobídky následné řízení o evidenci projektu přerušit. „V systému filmových pobídek, které poskytuje Státní fond kinematografie, se v posledních letech registrovalo takové množství projektů, že už koncem roku 2021 byla výrazně překročena výše řádné dotace na filmové pobídky, a to i pro rok 2022. V současné době proto Státní fond kinematografie nemůže přijímat další žádosti o registraci pobídkových projektů. Dochází tak nejen k tomu, že nelze realizovat domácí projekty, ale situace odrazuje i další zahraniční produkce, které mají o výrobu děl v České republice zájem,“ popisovalo ministerstvo kultury loni.

Co přináší mininovela zákona o audiovizi

  • Fond bude v případě aktuálního nedostatku disponibilních finančních prostředků moci vydávat usnesení o přerušení řízení o evidenci pobídkového projektů.
  • Nebude tak nutné přistupovat k opětovnému zastavení příjmu žádostí o registrace.
  • Do pobídkového systému se tak budou moci žadatelé registrovat se svými projekty průběžně. V případě, že aktuální disponibilní prostředky Fondu nebudou postačovat k plnému krytí požadovaných částek filmových pobídek v následném řízení o evidenci pobídkového projektu, bude Fond postupně tato řízení přerušovat. A to jak u projektů, u kterých již byla žádost o evidenci podána a pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo dosud vydáno osvědčení o evidenci, tak u projektů, které budou tuto žádost teprve podávat. 
  • O dobu tohoto přerušení řízení se bude prodlužovat lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku. 
  • Žádosti o evidence pobídkových projektů bude Fond vyřizovat postupně podle pořadí jejich podání a získané disponibilní prostředky použije přednostně na krytí předpokládané výše filmové pobídky u těch projektů, kde bylo řízení o jejich žádosti takto přerušeno. 
  • I když tak s největší pravděpodobností může docházet k prodloužení pobídkového procesu, a to v závislosti na disponibilních prostředcích Fondu, bude možné do systému filmových pobídek kdykoli vstoupit a pobídkový projekt registrovat bez omezení.

Zdroj: Státní fond kinematografie

Sdílejte