V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Filmový trh v Česku zas klesl, ani reklama neroste

České produkce měly rekordní rok, reklamní trh ale stagnuje a zahraniční produkce klesá.

Český audiovizuální trh v Česku druhý rok po sobě zaznamenal mírný propad. Jeho celkový objem v loňském roce 2017 činil 6,33 miliardy Kč, rok předtím to bylo 6,52 miliardy. Propad tak činil 194 milionů Kč. Pokles zahraničních produkcí, které posledních pět let představují největší segment tuzemského filmového trhu, přitom nevykompenzovaly nárůsty v dalších dvou segmentech - v českém filmu a reklamě.

Česká filmová a televizní produkce nicméně zažila nejúspěšnější rok za posledních minimálně 16 let. Překročila miliardu, loni vykázala objem 1,04 miliardy Kč (z toho obraty za produkci pro kina činily 605 milionů, pro televizní vysílání 407 milionů, pro online distribuci 28 milionů). Reklama vynesla 2,13 miliardy, zahraniční produkce pak 3,16 miliardy. Čísla dnes na tradiční výroční tiskové konferenci na filmovém festivalu v Karlových Varech zveřejnila Asociace producentů v audiovizi (APA).

Objem produkce v Česku za posledních 10 let, v milionech Kč

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
český film 880 800 577 621 739 795 646 852 921 1040
zahraniční 705 744 943 1036 1564 2840 3354 3704 3575 3158
reklama 1937 1489 2060 2162 1772 1392 1960 2203 2027 2131
celkem 3522 3033 3580 3819 4075 5027 5960 6759 6523 6329

Zdroj: Asociace producentů v audiovizi (APA), data za 99 členů asociace

Objem filmové produkce v Česku v letech 2002 až 2017

Objem filmové produkce v Česku v letech 2002 až 2017

Zmíněné reklamní produkce sice loni vykázaly růst souhrnného obratu zhruba o 100 milionů Kč, to ale podle APA odráží jen to, že asoaciaci přibyli členové. „Po odečtu obratu členů, kteří do APA vstoupili letos, však i zde zaznamenáváme pokles ve srovnání s rokem 2016 a dostáváme se pod hodnotu 2 miliard Kč,“ uvádí producenti. „Reklamní trh zažívá svou stagnaci,“ řekla na tiskové konferenci místopředsedkyně APA Petra Ondřejková.

Nejtíživějším problémem zůstávají termíny k povolení záboru lokací, způsobené novelou silničního zákona z ledna 2016. Dostat povolení filmovat tak dnes v Praze a dalších českých městech trvá minimálně tři týdny, což je přitom doba, za kterou se reklamy běžně celé natočí. Vinou příliš dlouhých lhůt k získání záborů na lokace loni místní producenti přišli o 20 až 50 % zakázek, přičemž ty se často přesunují do okolních zemích, které bývají k filmařům vstřícnější (Maďarsko Slovinsko, Polsko, Chorvatsko). „Já sama jsem přišla asi o deset zakázek,“ podotkla producentka Ondřejková. Říká, že kromě Prahy jsou atraktivní i města jako třeba Liberec, nicméně produkce za současné situace často nemají na to, zaplatit výjezdy s ubytováním mimo hlavní město. Uspokojivě může podle APA situaci vyřešit jen novela novely zmíněného zákona.

Druhým problémem je drobení reklamních rozpočtů mezi klasická a digitální média. „Stále pracujeme s jedním rozpočtem, který musí pokrýt oba segmenty, klasická a digitální. Dochází k poklesu práce, je jí méně a reklamní agentury jsou tlačeny ke vzniku svých inhouse produkcí, které jsou schopny flexibilněji plnit požadavky klientů,“ popisuje místopředsedkyně APA důvod, proč klesá objem práce zadávané externě. „Bojujeme proti vlastním klientům, kteří si vytvářejí vlastní produkční agentury. Dopadá to i na kvalitu a výchovu režisérů, produkce neinvestují do jejich kariér,“ dovozuje. „V rámci televizního rozpočtu jsou produkce nuceny dělat extrakty, které se vysílají online. Je to content pro content,“ kritizovala Ondřejková současnou praxi, kdy se požadavky na online ukrajuje z rozpočtu na televizní spoty, čímž jejich úroveň nutně klesá.