Filozofická fakulta uvádí rozhovory Small Talk

Mluvčí fakulty Zuzana Válková o čtvrtcích publikuje online interview s vědcem či vědkyní.

Zuzana Válková

Zuzana Válková

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spustila na svém webu rozhovorový magazín nazvaný Small Talk. Rozhovory, které vycházejí vždy ve čtvrtek, vede a web spravuje Zuzana Válková, tisková mluvčí fakulty, která před rokem v této pozici vystřídala Petra Kukala.

„Naším cílem je pracovat na popularizaci vědomostí soustředěných ve společenských a humanitních oborech způsobem, který u nás není příliš obvyklý, hlavně tedy proto, že je trochu náročný na čas. Každý týden čtenářům nabídneme jeden velký rozhovor s vědcem nebo vědkyní v kvalitě pro seriózní médium, který bude dobře srozumitelný, bude je bavit, a zároveň jim řekne něco o okolním světě a způsobech, jak se o něm dá přemýšlet,“ přibližuje Válková, která dřív působila jako redaktorka ve vydavatelství Economie - Hospodářských novinách a před nástupem na fakultu Respektu.

„Náš projekt má ambici být ‚jen‘ novinářsky kvalitní a atraktivní pro lidi s otevřenou myslí. Taky doufám, že časem pomůže zvedat nároky čtenářů na úroveň české veřejné debaty, která je zrovna v oblasti společenských a humanitních věd tristní. Small Talk proto bude ve velkém formátu představovat skvělé akademiky, které zatím mnoho lidí nezná, a vedle nich i univerzitní hvězdy. Nabídne témata, která souvisejí s aktuálním děním, jindy zase náměty, které jsou cenné pro náš všeobecný přehled,“ říká Válková a dodává, že nová série má fungovat i jako seznam potenciálně zajímavých respondentů pro média.

„Tento model výtečně funguje celouniverzitnímu magazínu UK Forum. Žurnalisté si tam rádi chodí pro tipy na témata i osobnosti,“ říká Válková. Small Talk se zatím věnoval tématům jako jsou dějiny humoru či spojitost mezi konspiracemi a mýty.

„Spuštění magazínu je také odrazem způsobu, jakým s kolegy přemýšlíme o jednom z aspektů třetí role univerzit: akademie se má s veřejností dělit o to, co zná, a proto se to na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy snažíme dělat co nejvstřícnějším způsobem,“ popisuje Válková smysl projektu. „V éře binárního myšlení ‚my‘ versus ‚oni‘ a drolení společnosti do stále menších skupin, které si jdou vzájemně po krku, navíc považuji pravidelný výsadek chytrých a laskavých lidí do veřejného prostoru za docela užitečný,“ doplnila.

Povědomí o magazínu, který během následujících měsíců mají doplnit i podcasty, fakulta posiluje sponzorovanými příspěvky na svém Facebooku. Využívá také fakultní Twitter. Výběr z rozhovorů jednou měsíčně nabídne zmíněný celouniverzitní magazín UK Forum, o jiné formě pravidelné spolupráce jedná autorka magazínu se dvěma online médii.