Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Firemní kolo je dopravní prostředek budoucnosti

Moderní zaměstnavatelé podporují ekologické způsoby přepravy

Moderní zaměstnavatelé podporují ekologické způsoby přepravy

V dnešní době, kdy jsou ulice měst přeplněny automobily, není cestování vlastním dopravním prostředkem úplně nejjistějším způsobem dopravy. Alternativou k tradičním dopravním prostředkům jsou kola a nově hlavně elektrokola. Tento dynamicky se rozvíjející segment dopravy ve velkých městech po celém světě už vytlačuje cestování vlastními automobily či používání veřejné hromadné dopravy, které jsou v porovnání s použitím kol a elektrokol pomalé, drahé a neekologické. Většina velkých západních měst tak investuje nemalé peníze do budování cyklostezek, dobíjecích stanic a další infrastruktury pro cyklisty a zejména pak pro elektrocyklisty.

Na tuto situaci dnes reaguje i mnoho nadnárodních společností. Moderní zaměstnavatelé se snaží motivovat své zaměstnance k používání ekologických způsobů dopravy do zaměstnání a umožňují zaměstnancům využívat takzvaná firemní kola a firemní elektrokola, která se stávají jedním z nejvýznamnějších a nejrychlejších dopravních prostředků do zaměstnání. Elektrokola nové generace umožňují pohyb zaměstnanců na celkové vzdálenosti přesahující 70 kilometrů na jedno nabití a bez významnější námahy jezdce dokáží vyvinout rychlost 25 kilometrů za hodinu. Elektrokola jsou tak nepochybně dopravním prostředkem budoucnosti, kdy „v suchém tričku“ dorazíte včas do zaměstnání či na jakoukoliv schůzku bez stresu z nezaparkování nebo z toho, že prostředky veřejné dopravy budou mít zpoždění či nepojedou vůbec.

Elektrokola ulehčují mobilitu zaměstnanců

Elektrokola ulehčují mobilitu zaměstnanců

Není to ale jen rychlost elektrokol a snazší pohyb po městech, jednodušší parkování a dnes akcentované ekologické chování, které vedou velké společnosti k pořizování kol a elektrokol pro své zaměstnance. Tím neméně důležitým důvodem je též ekonomická výhodnost těchto dopravních prostředků.

Náklady na pořízení kvalitního kola jsou nesrovnatelně nižší než náklady na pořízení nepříliš kvalitního firemního automobilu. Provoz flotily firemních kol je také výrazně levnější než u firemních automobilů, a to nejen po stránce samotného provozu, ale hlavně po z hlediska údržby. I ve srovnání s příspěvky zaměstnavatele na dopravu si tento moderní alternativní způsob dopravy vede překvapivě dobře.

Poskytování firemních kol má i nezanedbatelné daňové výhody. Příspěvek na dopravu představuje zdanitelný příjem zaměstnance podléhající odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Poskytnutí služebního automobilu pro soukromé použití také představuje zdanitelný příjem zaměstnance ve výši 1 % z pořizovací ceny automobilu včetně DPH. Naproti tomu poskytnutí firemního kola zaměstnanci je jakožto poskytnutí sportovního zařízení osvobozeno od daně a od odvodu pojistného.

Přenechání kola či elektrokola zaměstnanci k soukromému užití se tak stává i zajímavým a stále žádanějším zaměstnaneckým benefitem. A to nemluvíme o tom, že zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance na služební cestu na firemním kole má samozřejmě možnost odečíst si odpovídající část nákladů od základu daně a má též možnost uplatnit si nárok na odpočet DPH.

Průkopníkem v dlouhodobých nájmech kol v Česku pro korporátní klientelu je společnost Global Marketing, která provozuje web KoloNaOperák.cz. Tato společnost se též zabývá zaměstnaneckými benefity a ve spolupráci se společností Benefit Management, která je jedničkou na trhu firemních benefitů (Cafeterie), přišla s unikátním produktem ve formě kola či elektrokola poskytnutého zaměstnanci dlouhodobě k užívání. Tento benefit umožňuje uspořit zaměstnancům 31 % v porovnání s výplatou peněžní odměny a zaměstnavatelům až 34 % v porovnání s výplatou peněžní odměny. Dlouhodobé nájmy kol se tak s ohledem na svoji výhodnost stávají hitem letošní cyklosezóny.

Službu KoloNaOperák.cz provozuje společnost Global Marketing. Tento text je její propagací