Firmy se musí víc zaměřit na zákazníka a nebát se zkoušet umělou inteligenci

Sedm tisíc lidí z celého světa, kteří se starají o inovace v informačních technologiích, se začátkem listopadu sešlo na Gartner Symposium / ITxpo 2018 v Barceloně. Gartner na této každoroční akci představuje své technologické výzkumy a podněcuje diskusi o aktuálních trendech. Akci přibližuje David Klečka, šéf českého matematického startupu Yieldigo.

Gartner Symposium 2018 v Barceloně

Gartner Symposium 2018 v Barceloně

Jak významná je tato konference pro firmy, jako je Yieldigo?

Gartner je výzkumnou a jakousi garanční entitou, jejíž pole působnosti je mezi dodavateli technologií a společnostmi, které tyto technologie hledají. Gartner komunikuje s oběma světy a pojmenovává budoucí trendy, které budou pro obě strany aktuální v horizontu několika let. Dalo by se říct, že Gartner tyto dva světy propojuje. Pro dodavatele technologií je zajímavé, když je Gartner umístí do některého ze svých reportů. Zejména v západním světě to zvyšuje kredibilitu dodavatelů a značí, že to myslí opravdu vážně. A my s Yieldigem to myslíme opravdu vážně.

Jaké bylo hlavní téma celého Symposia?

Zastřešujícím tématem byla technologická inovace a zájem o zákazníka. Téma takzvané customer centricity se řešilo opravdu hodně. Když to povím jednoduše a aniž bych zabíhal do toho, co to znamená v retailu nebo jiných odvětvích, diskutovalo se o tom, že kdo to myslí s budoucností opravdu vážně, musí ve svém podnikání a v inovacích násobně víc zohlednit svého zákazníka. V návaznosti na to se řešily konkrétní technologie, které s tím umí pomoci a začínají být již komerčně dostupné. Jako umělá inteligence, internet věcí nebo neurolingivistické programování. Je zřejmé, že nyní vzniká poměrně hodně systémů takzvané narrow AI. Jde o umělou inteligenci, která je schopna výtečně řešit konkrétní problém, kde člověk potřebuje pomoci, zatímco je nevhodná pro použití při řešení jiné úlohy. V této souvislosti zazněl apel na rychlejší integraci těchto systémů, protože doba, kdy může lidstvo začít zásadně těžit z výzkumu v oblasti umělé inteligence, je tady.

Jak byste to vysvětlil na příkladu Yieldiga?

Naší misí je pomoci maloobchodníkům vrátit koncového spotřebitele zpět do centra rozhodování o tom, jaké by měly být ceny v regálech. To je ta customer centricity. Děláme to tak, že nad transakčními daty daného maloobchodníka spustíme náš systém umělé inteligence, který průběžně simuluje nákupní rozhodování zákazníků v jeho obchodech a navrhuje optimální ceny v závislosti na desítkách faktorů, které je ovlivňují.

Retailu se věnoval celý první den konference, kdy se téma customer centricity řešilo víc než kde jinde. Jedna z nejdůležitějších věcí, která se při zavádění AI retailerům vytýkala, byl nedostatek přístupu takzvaně test-it and move on, kdy se přínos dané technologie s umělou inteligencí změří ve krátké zkušební fázi, pak teprve maloobchodník řešení plně integruje. Integrace řešení narrow AI musí být otázkou několika málo týdnů.

Jaké vystoupení pro vás bylo nejpřínosnější, nebo vás nejvíc překvapilo?

Oslovilo mě vystoupení Roberta Hetu, ředitele výzkumu z Gartner Retail Industry Services, na téma vývoje maloobchodu do roku 2025 a dál. Bylo samo o sobě inspirativní. Na konci v sále zašumělo, když pojmenoval, že e-commerce postupně začne ztrácet výhodu proti klasickému prodeji. Pojmenoval to poměrně zpříma, řekl doslova, že e-commerce už není rozlišujícím faktorem. Když však toto slyšíte, je potřeba porozumět jeho perspektivě, která je hodně ovlivněna situací na americkém trhu a soupeřením Amazonu a Walmartu.

S kým jste se na konferenci potkal?

Jedním z cílů mé cesty bylo setkání právě s Robertem Hetu, který je naším analytikem na straně Gartneru Většinu času tráví ve Spojených státech, takže šlo o skvělou příležitost se potkat. Měl jsem možnost potkat se také s jeho kolegy, též analytiky, Joanne Joliet a Miriam Burt, která tuto přibližně pětičlennou retailovou divizi vede. S Bobem jsme řešili cenotvorbu jak v offline, tak online retailu. Měl jsem radost, když jsme se shodli, že Yieldigo je ve správný čas na správném místě. Takzvaní early adopters začínají ceny určené pomocí umělé inteligence už používat a získávají postupně náskok proti konkurenci. Masové použití se očekává přibližně během dvou let. Bavili jsme se mimo jiné o elektronických cenovkách a jejich možném využití. Dostali jsme se i k takzvaným individuálním cenám pro zákaznické skupiny. Končili jsme tím, že Robert má pro rok 2019 v plánu věnovat se intenzivně systémům narrow AI pro tvorbu cen v retailu. Z toho jsem měl radost, myslím, že si do konce roku budeme ještě několikrát volat.

Jak konkrétně poznatky a setkání z Gartner Symphosia ovlivní vaši práci do budoucna?

Mám stodesetiprocentní jistotu, že pracujeme na něčem revolučním, co lidé v maloobchodních řetězcích potřebují. Zajímavé pro mě bylo bavit se nejen s těmi, co na různých technologiích s umělou inteligencí ve firmách pracují, ale také poslouchat názory mužů a žen, kteří jsou ve firmách zodpovědní za integraci takových technologií. Slyšel jsem, jak mluví o naději, ale také o obavách. Obojí vnímám vzhledem k boomu narrow AI jako přirozený důsledek této technologické inovace.

To byla Barcelona, kam jinam má Yieldigo namířeno?

Já se shodou okolností teď vracím do Barcelony. Do konce listopadu je v plánu Moskva, Brusel a tuším, že pojedeme ještě do Londýna. Pak se všichni budeme těšit na Vánoce.

Text je součástí placené spolupráce se společností Logio