Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

FITES, Marvanová či Hollan chtějí ke sporu v ČT další komisi

Filmový a televizní svaz, PEN klub i solitéři jako Hana Marvanová, Vladimír Just či Matěj Hollan nejsou spokojení se včerejší tečkou, kterou za kauzou stížnosti 24 redaktorů zpravodajství České televize udělala kontrolní Rada ČT. Ta konstatovala, že nelze potvrdit žádné nestandardní editorské zásahy do zpravodajských reportáží. Spolky i jednotlivci si písemně stěžují radním a poslancům.

V listopadu vyzývali radní, aby stížnost důsledně prošetřili, teď verdikt kontrolního orgánu televize hodnotí jako „snahu zamést pod koberec manipulace a cenzorství v televizi veřejné služby“. Chtějí přitom, aby radní ustavili „vlastní, transparentně jmenovanou komisi“ poté, co ta slíbená generálním ředitelem Petrem Dvořákem se ani jednou nesešla, poněvadž se předtím postupně rozpadala.

Ustavit novou komisi navrhoval na včerejší schůzi rady její předseda Milan Uhde, v hlasování to ale neprošlo.

DOPIS FITES RADĚ ČT A POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ Z 6. 1. 2014

Vážení,

Český filmový a televizní svaz, občanské iniciativy a občané-plátci televizních poplatků, sledující dlouhodobě dění v médiích veřejné služby, vyjadřili dopisem z 2. listopadu 2013 vážné znepokojení nad situací ve zpravodajství České televize. Radu ČT jsme vyzvali se vší vážností, ať sama přešetří podnět z 25. října 2013 a požaduje personální odpovědnost. Jakékoliv bagatelizování situace je nesmírně nebezpečné, protože snaha zamést pod koberec manipulace a cenzorství v televizi veřejné služby ohrožuje demokratický systém v České republice. Generální ředitel České televize Petr Dvořák však komisi externích expertů, z níž se postupně omluvili dva z pěti jejích členů, zrušil, nedoplní ji tedy ani neustaví novou. „Hodlám za současnou situací udělat tlustou čáru,“ prohlásil před televizními radními. Tato situace je neakceptovatelná. Jedna strana sporu nemá sebemenší právo vydávat stanovisko, kterým uzavře celou kauzu bez vysvětlení veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že Rada ČT je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti, vztahuje se na ni ustanovení § 42 druhé věty správního řádu. Žádáme Radu ČT o okamžité řešení celé situace. To znamená zahájení jednání o stížnosti 24 moderátorů, editorů a redaktorů ČT, nejlépe ustanovení vlastní, transparentně jmenované komise. Vycházíme, kromě práva veřejnosti, daného zákonem z povinností Rady ČT i z oficiálního dopisu Rady ČT.

 • Vraťte nám stát: Václav NěmecMartin Hausenblas
 • Veřejnost proti korupci: Hana Marvanová
 • Rada pro mezinárodní vztahy: Jiřina Dienstbierová
 • České centrum mezinárodního PEN klubu: Jiří Dědeček
 • Český filmový a televizní svaz: Olga Sommerová, Ivan Biel
 • Inventura demokracie: Kristýna Opletalová, Iva Kopečná
 • Pražské fórum: Alena Rybníčková
 • České děti: Petr Placák
 • Lepší Kladno: Milan Hamerský
 • Iniciativa Fór_um: Martin Pehal
 • Matěj Hollan, občanský aktivista
 • Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - teatrolog, literární a divadelní kritik
 • Arnošt Wagner, novinář

Odpověď Rady ČT Fitesu na předchozí stížnost

Odpověď Rady ČT Fitesu na předchozí stížnost