Foltán a Žantovský neuznávají kodex Rady ČTK

Radní ČTK byli po měsících v plném počtu. Řešili Žantovského stížnost a platnost kodexu.

Členové Rady ČTK Petr ŽantovskýPavel Foltán (oba zvoleni za ANO) trvají na neplatnosti Etického kodexu Rady ČTK. „Nezávazný dokument“ přijali radní během březnové schůze, kde oba zmínění chyběli. Dnes se radní poprvé od února sešli v plném počtu a oba zmínění radní opakovaně tvrdili, že rada ze zákona nemá právo přijímat podobné dokumenty. „Kodex nelze přijmout. Nemá oporu v právním rámci, zákoně a prostě a jednoduše neplatí. Etický kodex neexistuje,“ prohlásil Foltán. Oba radní totéž zkonstatovali už v dokumentech (Foltán, Žantovský) přiložených k březnovému zápisu z jednání. Nicméně etický kodex je podle zbývajících pěti radních nadále platný. „Podle našeho právního názoru jsme kodex mohli přijmout,“ prohlásila Angelika Bazalová (za Piráty) o dokumentu, jehož jediným smyslem je „výrazem přihlášení se k určité kultuře konání a jednání“.

Naplnění etického kodexu řešili radní i konkrétně. Žantovskému se nelíbil rozhovor předsedy Rady ČTK Davida Soukupa (za ANO) pro web Info.cz, v němž Soukup mluví o okopávání kotníků ze strany Žantovského a Foltána. Pedagog a publicista Žantovský si také stěžoval na chování místopředsedkyně rady Michaely Marksové (za ČSSD), která podle něho dělá „nekolegiální úšklebky a gesta“. Kritizován byl i Žantovský, a sice za rozhovor poskytnutý témuž webu. „V článku neodpovídají skutečnosti a ráda bych se domluvila s kolegy, jakým způsobem na to můžeme zareagovat,“ řekla místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová (za ODS).

Žantovský našel chybu ve zprávě o Koněvovi

Rada dnes řešila jedinou stížnost směřující na zpravodajství tiskové kanceláře, a sice podanou radním Žantovským. Ten si stěžoval na zprávu týkající se maršála Ivana Koněva. Žantovský se ohradil proti větě, kde ČTK v textu z 5. května o Koněvovi píše, že „podíl měl i na vpádu vojsk členských států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968“.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr ve své odpovědi na stížnost konstatuje, že „v případě věty nebyl uveden zdroj informace, tento postup byl vedením redakce vyhodnocen jako chybný, ČTK proto jehož téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním poskytující širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to se zdroji těchto postojů“. 

V odstavci o Koněvovi proto poslední větu „podíl měl i na vpádu vojsk členských států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968“ nahradila ČTK následujícím zněním: „Při padesátém výroční invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u jeho sochy tabulku, kde bylo kromě události v Maďarsku a Německu uvedeno ‚v roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa‘. Radnice uvedla, že jí pomáhalo sepsat text několik historiků, posléze faktičnost kontrolovaly odborné instituce Vojenský historický ústav armády a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd. Ruské velvyslanectví v Praze v květnu 2018 v prohlášení Koněvovu účast na přípravě invaze do Československa v roce 1968 popřelo. Velvyslanectví v oficiální informaci adresované starostovi šestého pražského obvodu uvedlo, že Koněv vzhledem k věku v roce 1968 už ve vedení Sovětské armády nebyl. Archivní údaje podle ambasády účast na přípravě invaze nepotvrzují.“

Videozáznam dnešní schůze

Když o přestávce běžel záznam

Kolegové zas něco nedomysleli. Kamera jede, pánové

Zveřejnil(a) Angelika Bazalová dne Pondělí 25. května 2020