Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Fond kinematografie je přechodně bez peněz, hraným filmům udílí symbolickou korunu

 • ČTK
 • 09. 05. 2012 12:12

Fondu kinematografie chybí peníze na podporu nových filmových projektů. Rada fondu se proto rozhodla udílet na výrobu hraných filmů symbolickou korunu s tím, že se tato suma po vyřešení financování fondu v letošním roce navýší, řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková. Jedná se o pět celovečerních filmů.

Rada fondu pro letošní rok disponuje pro podporu nových projektů maximálně deseti miliony korun. Souvisí to s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tedy takzvané druhé diginovely, podle které Česká televize do fondu již neodvádí výnosy z reklam a soukromé televize tuto sumu uhradí až příští rok. Finanční situací fondu byly dotčeny projekty třeba Jana Hřebejka, Alice Nellis nebo Vladimíra Morávka.

Projekty podpořené fondem kinematografie rozhodnutím z 3. května 2012

Projekty podpořené fondem kinematografie rozhodnutím z 3. května 2012

Ministerstvo kultury, které fond spravuje, požádalo ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace a zahájilo jednání s komerčními televizemi o výplatě finančních záloh za vysílání z reklam již v roce 2012. Resort také jedná o možnosti navýšit závazky fondu o nové podpory s tím, že jejich krytí by bylo teprve následně zajištěno částí budoucích příjmů z vysílání reklam komerčními televizemi.

Rada fondu přesto jednala o jednotlivých žádostech. Nakonec se rozhodla podpořit 11 projektů. Členové rady se ovšem shodli, že za dané finanční situace fond dokáže podpořit pouze malé projekty - propagaci, tvorbu či distribuci filmů. Nedokáže ale podpořit výrobu hraných filmů ve výši, která by byla smysluplná a také důstojná. Restrikce se týkají také dokumentárních filmů, jejichž výroba byla podpořena ve výši symbolických několika set tisíc korun.

Rada fondu kinematografie se dohodla, že bude i nadále posuzovat žádosti o podporu. Prosí však zároveň o zvážení smysluplnosti podávání nových žádostí o podporu fondem kinematografie do doby, než se finanční situace fondu stabilizuje, stojí na stránce ministerstva kultury.

Rada fondu aktuálně zasedla v novém složení, zvolila si také svoje funkcionáře.

NOVÉ SLOŽENÍ RADY FONDU

 • Petr Vítek, předseda
 • Tereza Brdečková, místopředsedkyně
 • Vladimír Soják, místopředseda
 • Tereza Czesany Dvořáková
 • Pavel Dragoun
 • Jaromír Kallista
 • Luděk Klega
 • Zuzana Kopečková
 • Sylvie Legnerová
 • Jana Škopková
 • Zdena Štěpánková
 • Eva Tomanová
 • Jiří Voráč