FSV UK a AMI dostaly od státu 4,7 milionu na analýzu vládní komunikace při pandemii

Grant zadalo ministerstvo vnitra. Chce doporučení ohledně komunikace pro budoucí krize.

Politologové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) budou pro stát analyzovat krizovou komunikaci během pandemie. Z grantového projektu vypsaného ministerstvem vnitra má vzejít sada doporučení pro příští krize. Partnerem Institutu politologických studií FSV UK bude agentura AMI Communications, kterou v projektu zastupují Jan Kučmáš a Jáchym Vrecion. Na dva roky trvající projekt nazvaný Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19 stát vyhradil téměř 4,7 milionu Kč. Vítěz vzešel z grantového řízení.

Tým o devíti vědcích vedený Janem Ludvíkem Katedry bezpečnostních studií IPS FSV UK má v první fázi zanalyzovat vládní komunikaci během pandemie. To obnáší zmapování vnitřních procesů předávání informací ve vládní struktuře, komunikace směrem k veřejnosti a její reflexe v médiích. V druhé části projektu vědce doplní lidé z AMI Communications, aby společně připravili doporučení pro budoucí krize. Podle agentury bude tým vycházet jednak z úvodní analýzy procesů, vnější komunikace a jejích dopadů, jednak ze zkušeností ze soukromého sektoru.

„Pandemie COVID-19 odhalila neschopnost státu efektivně, jednotně a strategicky komunikovat s veřejností za krizové situace,“ stojí v odůvodnění projektu. „Pravidla krizové komunikace, krizové manuály a praktické zkušenosti ze soukromého sektoru mohou být přínosné pro stanovení doporučení krizové komunikace státu. Je mi ctí, že můžu osobně přispět k lepšímu zvládnutí příštích velkých krizí České republiky,“ prohlásil agenturní expert na krizovou komunikaci Kučmáš.  

Seznam řešitelů

za Fakultu sociálních věd UK

 • Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 • Mgr. Vojtěch Bahenský
 • Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
 • PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 • Bc. Kryštof Kučmáš
 • kpt. PhDr. Jakub Kufčák
 • Bc. et Bc. Marie Němečková
 • PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
 • PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

za AMI Communications

 • Jan Kučmáš
 • Jáchym Vrecion

Výzkumníci z FSV UK v souvislosti z pandemií už od konce loňska připravují projekt, který chce upozorňovat na dezinformace a špatnou práci novinářů informujících o covidu. Portál Infomore.cz zaštiťuje moderátor České televize Václav Moravec, který jako pedagog působí na Katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Na projektu spolupracují též akademici z Lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity a firma Newton Media, archivující a analyzující mediální obsahy.