„Neměnil bych.“ Preiss či Panenka ke století Čech

Státní CzechTourism připomíná oslavy 100. výročí založení samostatného Československa.

  • 20. 05. 2018 17:10

CzechTourism pro oslavy stého výročí od založení samostatného Československa přichystal jednotnou marketingovou koncepci a kampaň, která odstartovala 2. května. Připravil jednotný marketingový koncept a logo, zajistil přípravu audio a videospotů, které budou ke zhlédnutí v televizi, rozhlase, na online kanálech a sociálních sítích. Agentura zároveň připravila webovou prezentaci oslav na adrese www.spolecnestoleti.cz, kde jsou k nalezení historické milníky Česka a Slovenska i oficiální akce, které budou připraveny během roku 2018 ve všech regionech. Interaktivní obsah bude připraven nejen pro návštěvníky webových stránek, ale i pro uživatele bezplatné aplikace, která kromě kalendáře událostí nabídne i interaktivní funkcionality.

 „V rámci tohoto meziresortního projektu bylo úkolem CzechTourism připravit jednotnou vizuální i obsahovou komunikaci všech subjektů zapojených do oslav. Cílem kampaně s výzvou „oslavme společné století“ je poté vzbudit v Češích i Slovácích národní hrdost a sounáležitost, ale nikoliv patetickým nebo podbízivým způsobem. Tvářemi kampaně jsou významné české a slovenské osobnosti, jejichž profesní či osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou. Využití konceptu žijících osobností namísto odkazu na historické osobnosti století jsme zvolili na základě odborného výzkumu, který jsme si před samotným zpracováním zadali,“ představila ideu kampaně ředitelka CzechTourism Monika Palatková.

Symbolem připravené marketingové kampaně jsou národní české a slovenské vlajky namalované na tvářích s dovětkem Neměnil/a bych, respektive Neměnil/a by som. Tvářemi kampaně jsou fotbalista Antonín Panenka, herečka Emília Vašáryová, kardiochirurg Jan Pirk, modelka Taťána Gregor Brzobohatá, generálmajor vv Emil Boček nebo herci Viktor Preiss a Táňa Pauhofová, kteří jsou zároveň hlavními aktéry připravovaného televizního a rozhlasového spotu. Výběr jednotlivých osobností vznikl na základě širší diskusní platformy jednotlivých resortů zapojených do letošních oslav.

Kampaň vznikla pro Česko a Slovensko a následně se bude prezentovat nejen v okolních zemích (Polsko, Německo, Francie), ale také v Rusku, USA či Velké Británii.

Antonín Panenka v kampani Neměnil bych

Antonín Panenka v kampani Neměnil bych

Jan Pirk v kampani Neměnil bych

Jan Pirk v kampani Neměnil bych

Viktor Preiss v kampani Neměnil bych

Viktor Preiss v kampani Neměnil bych

Taťána Kuchařová v kampani Neměnila bych

Taťána Gregor Brzobohatá v kampani Neměnila bych

Táňa Pauhofová v kampani Nemenila by som

Táňa Pauhofová v kampani Nemenila by som

Neměnil/a bych
Kreativní agentura
Mediální agentura
Značka
Mediamix