Epet začal díky SEO a cílenému obsahu konkurovat velkým hráčům

Návštěvnost a výkon webu pomohla díky SEO a cílenému obsahu zvýšit agentura Effectix.

  • 31. 03. 2020 00:00
Nový web značky Epet

Nový web značky Epet

Cílem správy SEO pro klienta Epet bylo minimalizovat propad organické návštěvnosti po přechodu na nový web a v dlouhodobém horizontu navýšit návštěvnost z přirozeného vyhledávání a přinést další leady na potenciální klienty. Epet, respektive EP Energy Trading je jednou ze společností Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského. Na trhu působí od roku 2005. Zajišťuje dodávky elektřiny a zemního plynu do víc než 60.000 domácností a firem.

Při přechodu na nový web agentura navrhla postup pro převedení na nové řešení a vyřešila většinu technických problémů v produkční fázi. Po přechodu optimalizovala zbylé nedostatky a zaměřila se na tvorbu obsahové části webu, tedy blogu, jehož cílovou skupinou jsou lidé hledající úsporu na energiích a vytvoření ekonomičtějšího domova.

Výsledkem je podstatně vyšší organická návštěvnost (v roce 2019 byla o 140 % vyšší než v roce 2018), lepší pozice klíčových slov a vyšší podíl klíčových slov, na něž se web umísťuje ve výsledcích vyhledávání, a celkově vyšší počet získaných leadů.

Začátek práce a přechod na nový web

Spolupráci agentury Effectix s klientem v rámci SEO započala koncem února 2018. V té době se dokončovaly práce na novém webu. Aby se minimalizoval propad v pozicích klíčových slov, potažmo v organické návštěvnosti, navrhla agentura před spuštěním nového webu jeho úpravy, které řešily závažnější problémy. K přechodu na nový web, který vytvořila agentura Beneš & Michl, došlo 11. března 2018.

Situace v březnu 2018

Situace v březnu 2018

V březnu 2018 se počet návštěv z přirozeného vyhledávání pohyboval kolem 2.500 měsíčně. Po přechodu na nový web došlo - i přes veškeré učiněné kroky - k propadu v organické návštěvnosti. Cílem agentury v té chvíli bylo zastavit propad, navrátit návštěvnost webu na hodnoty před přestupem na nový web, a poté organickou návštěvnost zvýšit.

Dalším krokem bylo logicky odladit zbylé technické nedostatky. Tým Effectixu doporučil úpravy, které vedly ke zrychlení webu. Ve spolupráci s vývojáři webu doladil zbývající technické i obsahové nedostatky a rozšířil obsah na důležitých stránkách webu. V říjnu 2018 se podařilo eliminovat propad v návštěvnosti způsobený přechodem na nový web a od tohoto měsíce už docházelo pouze k stále lepším výsledkům v organické návštěvnosti.

2018 versus 2017

2018 versus 2017

Tvorba původního obsahu

Jedním z nejdůležitějších kroků, který pomohl s růstem organické návštěvnosti, bylo vytvoření obsahové sekce na webu. V této sekci se Effectix soustředil na vytvoření blogu, který bude přivádět relevantní návštěvnost na témata, jež souvisí s elektřinou, plynem, úsporou za energie, vysvětlením základních pojmů a aktuálními trendy, jako chytré domácnosti a města, ekonomická a ekologická domácnosti.

Díky těmto longtailovým dotazům se web začal umísťovat na velké množství nových klíčových slov a vzhledem k nižší konkurenci než u obecných klíčových slov se tyto články začaly rychle umísťovat na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Pro lepší interpretaci obsahu agentura implementovala strukturovaná data pro články a v jednotlivých článcích vytvořila obsah s odkazy na jednotlivé kapitoly pomocí kotev.

Organic keywords

Organic keywords

V přehledu z nástroje Ahrefs je označena doba, v níž agentura začala pracovat na tematickém obsahu na blog. Z grafu lze pozorovat zvýšení počtu klíčových slov, na které se web umísťuje ve výsledcích vyhledávání. Tento nárůst je viditelný napříč všemi pozicemi, nejdůležitější jsou ale první tři pozice - zatímco na začátku se web umísťoval jen na 27 klíčových slov, ke konci roku 2019 to už bylo 111 klíčových slov. Stejně významný nárůst je i na pozicích 4 až 10, tedy stále na první stránce výsledků vyhledávání.

Keywords v červnu 2018

Keywords v červnu 2018

Keywords v prosinci 2019

Keywords v prosinci 2019

Rozšíření odkazového profilu

Společně s doladěním technické stránky webu a tvorbou obsahu se agentura soustředila i na rozšíření odkazového profilu webu. Získala množství odkazů na klientův web z tematicky zaměřených webů. Odkazy směřovala na hlavní kategorie přes anchor texty, kterými posílila pozice důležitých klíčových slov.

Díky tomu se dostala s klíčovými slovy „levná elektřina“ a „levnější elektřina“ důležitými pro klienta na první místo ve výsledcích vyhledávání jak na Google, tak na Seznamu, kde tyto pozice dlouhodobě drží. „Vzhledem k rozpočtu a konkurenci velkých hráčů v tomto odvětví (ČEZ, E.On, Ušetřeno a podobně) se jedná o vynikající výsledek,“ uvádí Effectix.

Reffering domains

Reffering domains

Z grafu lze sledovat navýšení počtu odkazujících domén poté, co agentura začala s pracemi na link buildingu.

Výsledky v roce 2019

V roce 2019 agentura pokračovala v nastavené strategii. Z meziročního srovnání let 2018 a 2019 lze pozorovat další růst organické návštěvnosti.

2019 versus 2018

2019 versus 2018

Počet návštěv z přirozeného vyhledávání vzrostl o 139 % (ze zhruba 26.000 ročně na víc než 62.000), počet uživatelů se zvýšil o 204 % (17.000 versus 51.000). Při srovnání dat lze pozorovat i nárůst počtu splněných cílů. Díky návštěvnosti z organiky bylo možné navést návštěvníky zpět na web pomocí remarketingu a retargetingu a získat požadované konverze.

Splnění cílů

Splnění cílů

Co bude dál

Do budoucna je v plánu rozšiřovat obsah v sekci Blog, pro má agentura připraveno několik desítek témat, jimiž chce pokrývat další longtailové dotazy. Zaměřuje se i na nově vznikající vyhledávací dotazy (takzvané newtaily), které souvisí s oblastí energetiky. Nadále bude posilovat web link buildingem.

Lucie Ďuriník

Lucie Ďuriník

„S agenturou Effectix.com pracujeme na SEO už třetí rok a pokračujeme dál. Je to kanál, který funguje přesně tak, jak jsme očekávali. Společně tvoříme články a poutavý, užitečný obsah. Agentura sleduje trendy vyhledávání, následně vytvoříme obsah s přidanou hodnotou, který potom společně distribuujeme k našim potenciálním zákazníkům. SEO je pro nás reputační kanál, kterým dáváme trhu informace o tom, že rozumíme své práci a hlavně našim zákazníkům,“ shrnuje Lucie Ďuriník, specialistka marketingu klienta EP Energy Trading.

Ukázky webu

Ukázka webu Epet.cz

Ukázka webu Epet.cz

Ukázka webu Epet.cz

Ukázka webu Epet.cz: blog

Ukázka webu Epet.cz

Ukázka webu Epet.cz: článek

Ukázka webu Epet.cz

Ukázka webu Epet.cz: obsah článku

Zvýšení návštěvnosti a výkonu webu pomocí SEO a cíleného obsahu
Kreativní agentury
Značka
Nasazení
11. 03. 2018
Mediamix
Account director
Specialista SEO