Jindru a Jindru nahrazuje modrý chameleon. ČSOB nasazuje nový koncept

Nově vybraná Zaraguza pomáhá ČSOB sjednotit komunikaci banky i jejich dceřiných firem.

  • 22. 02. 2021 12:20

Skupina ČSOB představuje nový komunikační koncept, jehož tváří je modrý chameleon, který má lidem pomáhat, aby si i v bance připadali jako doma a porozuměli všem bankovním i pojišťovacím produktům od účtu až po investice. Celý koncept se výrazně zaměřuje na zjednodušení a efektivitu komunikace a reaguje na aktuální trendy v chování klientů, kteří se ve velké míře přesouvají do online světa.  Koncept připravila ČSOB ve spolupráci s agenturou Zaraguza, která je od loňska její hlavní kreativní agenturou. Nová komunikace nahradí dosavadní koncept Jindra a Jindra, který využíval Marii Doležalovou a Marka Taclíka.

„Chceme být pro klienty snadno zapamatovatelní a promlouvat k nim jako Skupina ČSOB konzistentně ve všech formátech od televizních reklam až po online prostředí. Nový charakter chameleona nám v komunikaci umožní velkou variabilitu a budeme díky němu schopni rychle a flexibilně reagovat na dění kolem nás,“ tvrdí Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka skupinové komunikace ČSOB.

ČSOB pokračuje ve formátu vtipné a odlehčené komunikace, která klientům lidsky přibližuje banku a její služby. Nový claim Jednoduše pro vás se stane i součástí loga ČSOB a podpoří hlavní cíle komunikace. Nový přístup se propíše také do vizuálního stylu, který bude jednoduchostí, čistotou a snadnou rozpoznatelností podporovat pokračující přibližování značek v celé skupině ČSOB. Koncept je určen pro banku ČSOB a využívat ho budou také dceřiné společnosti ČSOB Leasing, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Pojišťovna a další.

ČSOB se bude představovat formou image kampaně v televizi i online a na pobočkách prostřednictvím různých vizuálních formátů. V první polovině roku se kampaň s chameleonem zaměří na oblasti bydlení, investování a novou aplikaci ČSOB Smart. „Koncept byl vytvořen s důrazem na využití v online prostředí, které je pro nás dlouhodobě klíčové. Chování klientů v bankovním světě v období pandemie tento trend jen potvrzuje,“ dodává Němcová Pixová.

Všechno se dá zjednodušit

Všechno se dá zjednodušit (Zaraguza)

Všechno se dá zjednodušit
Kreativní agentura
Mediální agentura
Produkční agentura
Značka
Klient
Nasazení
22. 02. 2021 - 31. 03. 2021
Creative director
Creative strategist / creative team leader
Art director
Client service director
Senior account manager
Senior account manager