Krkonošský park vystupuje proti znečišťování atlasem odpadkoušovitých

Facebook, Instagram a kontaktní akce v regionu mají motivovat turisty, aby po sobě uklízeli.

  • 06. 06. 2019 18:00

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se rozhodla vyhlásit boj odpadkům a odstartovala osvětovou informační kampaň. Cílem kampaně, která potrvá dva měsíce, je upozornit návštěvníky parku, aby dbali na to, že po nich v parku nesmí zůstávat odpadky. Příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže. „Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, ne v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ uvedl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Nejčastějšími odpadky, které v parku po návštěvě lidí zůstávají, jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. Jejich doba rozkladu je podle druhu od 15 až do 250 let. Zatímco u některých druhů odpadků téměř všichni víme, že se budou rozkládat desítky až stovky let (PET lahve), u jiných je to to může být překvapení. Takovým odpadem jsou třeba vlhčené ubrousky, které jsou vyráběny z umělé textilie, proto se nerozpadnou stejně rychle jako toaletní papír, ale až za několik set let. Mezi odpadky na horách se však objevují i překvapivější nálezy. Při letošním jarním úklidu se pracovníkům Správy a dobrovolníkům podařilo nalézt pneumatiky od aut, boty, ztracené lahve alkoholu nebo lyžařské hůlky. „Občas nad tím zůstává rozum stát,“ dodává Böhnisch. Loni park a jeho ochranné pásmo navštívilo skoro 3,8 milionu lidí. Letos na jaře správa parku a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které se po zimní sezoně u turistických cest objevily.

Inspirací pro kampaň, ve které různé druhy odpadků dostávají rodové a druhové jméno, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny, byly pro tvůrce kampaně především pozoruhodné názvy fauny a flory krkonošské přírody. Odpadky v krkonošské přírodě se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři kampaně identifikovali novou čeleď – čeleď odpadkoušovitých. Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého.

Lidmi zavlečené druhy z přírody nemizí, ba naopak se rozmnožují co do počtu i druhů. V příštích týdnech se vypraví v rámci kampaně do Krkonoš expedice mladých zoologů, jejímž cílem bude vytvoření taxonomie všech odpadkoušů, které se v krkonošské přírodě objevují. S tvory čeledi odpadkoušovitých se bude pracovat na speciálních profilech na Facebooku a Instagramu. Tandem mladých výzkumníků-zoologů Alice a Lukáš se s uživateli sociálních sítí budou dělit o důležité poznatky ze života odpadkoušů zavlečených do národního parku. Sociální sítě budou hlavním komunikačním kanálem kampaně, podpoří je bannery a videoreklama.

Obalík sušenkovitý

Obalík sušenkovitý

Vlhčenec ubrouskový

Vlhčenec ubrouskový

Sáčkovec šustilka

Sáčkovec šustilka

Petlahvoň odhozenec

Petlahvoň odhozenec

Atlas odpadkoušů

Stránky z atlasu čeledi odpadkoušovitých (petlahvoň)

Významný edukativní charakter bude mít v kampani výukový materiál ve formě atraktivního online gamebooku. Využití gamebooku pro vzdělávání patří mezi zcela originální a nové formy projektového vyučování, které odráží současné pedagogické trendy. Vzdělávací program Ztraceni v bouři Krkonoš provede čtenáře příběhem žáků 8. třídy, kteří se ztratí v Krkonoších. Přitom budou vstupovat do nejrůznějších situací a vztahů s odpadkouši. Příběh obsahuje řadu odkazů na základní myšlenku kampaně Není zvěř jako zvěř a nenásilně seznamuje žáky se základními znalostmi chování v přírodě. Tato forma vzdělávacího programu rozvíjí nejen vědomosti ústředního tématu, ale také obecné kompetence žáků, včetně čtenářské gramotnosti, schopnosti porozumět textu, dovednosti samostatně se rozhodovat a uvědomovat si následky svých voleb.

Dalšími komponenty informační kampaně budou červnové kontaktní akce v krajských městech spádové oblasti - v Liberci, Pardubicích, Hradci Králové a také v Praze. Formu pozvánky na kontaktní akce budou mít rozhlasové spoty na regionálních rádiích a CLV v krajských městech. Na příjezdech do parku budou turisté potkávat klíčový vizuál na formátech billboardů a hypercubes. Přímo v Krkonoších bude možné kampaň vidět i na odpadkových koších na záchytných parkovištích a ve formě plakátů a letáků také u partnerů parku a v dalších ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.

Není zvěř jako zvěř
Nasazení
29. 05. 2019
Mediamix