Mary’s Meals využilo pro „dva Komenský“ nápady kreativců Cheilu z Young Lions

Čtyřstovková bankovka ukazuje Jana Amose Komenského, kampaň uctí i výročí jeho úmrtí.

  • 03. 12. 2020 17:20

Agentura Cheil připravila pro dobročinné hnutí Mary’s Meals osvětovou kampaň, která má za cíl upozornit na jeho aktivity a představit se lokálnímu publiku. Ústředním motivem se stala čtyřstovková bankovka. Právě za tuto částku hnutí zajišťuje jídlo dětem ve školách v rozvojových zemích téměř na celý rok. Motivuje tím rodiče k posílání dětí za vzděláním namísto do práce. Tvářemi fiktivní bankovky jsou Jan Amos Komenský a jeho dvojče Jen, kteří se spojí pro dobrou věc a se sloganem Dva Komenský nakrmí a naučí vytvoří ze dvou dvoustovkových bankovek jednu. Pomocí platidla a postavy Komenského je definováno hlavní poslání hnutí, že vzdělání je budoucnost.

V digitální kampani se oba hrdinové objeví v humorně laděných videích, ve kterých se vzpírají všedním marnotratnostem a společně odjíždějí pomáhat tam, kde to dává smysl. Příběhy uvedlo první video spuštěné na podzim, doplněné o vizuály fiktivní čtyřstovkové bankovky. Kampaň pokračuje dalšími animacemi v listopadu, kdy se spojila s 350. výročím úmrtí Komenského, které si tento rok připomínáme.

Příspěvek pro Facebook

Příspěvek pro Facebook

Karusel pro Facebook

Karusel pro Facebook

Příspěvek pro Instagram

Příspěvek pro Instagram

S nápadem přišli Tereza Boukalová a James Dang, duo, které se za Cheil loni zúčastnilo soutěže pro mladé marketéry Young Lions v kategorii Digital. Zadavatel Mary’s Meals je následně oslovil s přípravou kampaně a rozvinutím myšlenky, která vznikla v rámci soutěže během 24 hodin. Následné rozpracování už mělo na starost letošní vítězné duo stejnojmenné soutěže v kategorii Digital, tedy Tereza Boukalová a Marek Malis.

„Ve spojitosti s odvěkou myšlenkou Komenského, která koresponduje s filozofií Mary’s Meals, vznikl příběh dvou hrdinů z dvoustovkových bankovek. Ti spojí síly, aby se vzepřeli všedním marnotratnostem, a společně odjíždějí pomáhat tam, kde to dává smysl. S nadsázkou tak v animacích představují hlavní poslání Mary’s Meals,“ popisuje hlavní myšlenku videokampaně Lucy Nečesalová, členka správní rady české pobočky Mary’s Meals. „Spuštění kampaně je načasováno záměrně na dobu, kdy si připomínáme 350 let od úmrtí Komenského. Rádi bychom tak i uctili vzpomínku na tohoto velkého propagátora vzdělání.“

Vznik kampaně s ohledem na užití motivu české dvousetkorunové bankovky posvětila jak Česká národní banka, tak i všichni dědicové autorského odkazu Oldřicha Kulhánka, významného malíře a autora grafické podoby současných českých bankovek.

Dobročinné hnutí Mary’s Meals bylo založeno v roce 2002 skotským filantropem Magnusem MacFarlane-Barrowem. V současnosti působí v řadě zemí světa včetně Česka, kde vzniklo roku 2018. Spolek zajišťuje stravovací program ve školách v rozvojových zemích. Tím, že škola poskytne dítěti jídlo na celý den, motivuje rodiče k posílání dětí za vzděláním namísto do práce. Suroviny pro přípravu jídel navíc poskytují výhradně lokální zemědělci. Celosvětově Mary’s Meals momentálně krmí 1,7 milionu dětí každý školní den, čeští dárci zajišťují jídlo pro 42.503 dětí. Pracuje tu se zhruba čtyřmi stovkami dobrovolníků.

Dva Komenský
Kreativní agentura
Produkční agentura
Značka
Nasazení
12. 10. 2020
Mediamix
Creative director
Art director
Ilustrace bankovky