Místo her v Tokiu využije olympijský výbor prostor v médiích k propagaci pohybu

V náhradní kampani se Český olympijský výbor vrací ke kořenům a vede k posílení imunity.

  • 03. 08. 2020 00:00

Český olympijský výbor: Silnější pro život

Český olympijský výbor: Silnější pro život

Český olympijský výbor: Silnější pro život

Český olympijský výbor: Silnější pro život

Návratem ke kořenům olympismu a jeho základním hodnotám je cílem nové celostátní kampaně Českého olympijského výboru s názvem Silnější pro život. V době krize způsobené pandemií nemoci covid-19 propaguje jednoduché kroky, kterými může každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem. Český olympijský výbor pro novou kampaň využije mediální prostor, který měl rezervovaný pro olympijské hry v Tokiu 2020, jež byly v důsledku pandemie o rok odloženy.

„Koronavirová doba je vhodnou příležitostí ke změně myšlení nad životním stylem společnosti. Chceme se vrátit k základním hodnotám zakladatele olympijského hnutí Pierra de Coubertina. Ve zdravém těle je zdravý duch,“ říká předseda ČOV Jiří Kejval. „Hybatelem těchto myšlenek je profesor Pavel Kolář, od něhož jsme se inspirovali a společně kampaň připravili. Chceme motivovat lidi, aby přirozeně posilovali svou obranyschopnost a byli pozitivní. Budou tak silnější pro život,“ doplnil Kejval.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a generální ředitel České televize Petr Dvořák představili 19. června 2020 v Praze celorepublikovou kampaň ČOV nazvanou Silnější pro život, která v době krize způsobené pandemií nemoci COVID-19 propaguje jednoduché kroky, kterými může každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a generální ředitel České televize Petr Dvořák představili 19. června 2020 v Praze celorepublikovou kampaň ČOV nazvanou Silnější pro život, která v době krize způsobené pandemií nemoci covid-19 propaguje jednoduché kroky, kterými může každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a generální ředitel České televize Petr Dvořák

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a generální ředitel České televize Petr Dvořák představili 19. června v Praze celorepublikovou kampaň ČOV nazvanou Silnější pro život, která v době krize způsobené pandemií nemoci covid-19 propaguje jednoduché kroky, kterými může každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem. Foto: Barbora Reichová

Základními pilíři, o které se kampaň opírá, jsou pohyb, otužování, optimismus, vztahy a odpočinek. „Současná civilizace nám ve srovnání s minulostí nabízí život v blahobytu a bezpečí. Náš organismus si na to zvykl a ztratil svou psychickou a tělesnou odolnost, kterou potřeboval v době nebezpečí nebo v době, kdy musel žít ve větším souladu s přírodou bez výraznější pomoci medicíny,“ vysvětluje Pavel Kolář.

Snahou projektu je ukázat, že malé změny pro posílení svého zdraví mohou udělat i lidé, kteří nesportují a také starší lidé, na které kampaň primárně cílí. Vyzývá k aktivnímu způsobu života, jako je například jízda na kole, procházky nebo obyčejná chůze do schodů místo jízdy výtahem. Důležité je podle Koláře také každodenní otužování studenou vodou, pozitivní přístup k životu, dobré a silné přátelské vztahy a v neposlední řadě také kvalitní a pravidelný odpočinek.

„Tato generace postupně ztrácí pokoru vůči možným rizikům a nebezpečím, ve svém způsobu života se vzdaluje biologické přirozenosti. Organismus má silné vlastní léčebné síly, jen musí získat vlastnosti, aby tyto vlastní léčebné síly mohly působit. Lidé ve zdravotních nebezpečích až příliš spoléhají na sílu zdravotního systému a všemocnost moderní lékařské vědy,“ vysvětluje Kolář.

Předseda ČOV Jiří Kejval upozorňuje, že prevence proti nemocem je vždy levnější a smysluplnější než řešení následků. „Tyto principy, pohoda těla i ducha jsou základem pro spokojenější a silnější život. Nechceme nikoho poučovat, ale nabízíme staletími prověřený postup, návrat k hodnotám, které tu jsou už tisíce let a teď jsou aktuálnější než kdy jindy,“ doplnil.

Na kampani Silnější pro život pracovali interní lidé ČOV, zejména předseda Jiří Kejval, marketing pod vedením Petry Šubrtové a komunikace. Slogan podle zadání vymyslela spolupracující agentura, kreativu kampaně jsme zpracovali interně. Vizuály nafotil podle zadání Herbert Slavík, s nímž výbor dlouhodobě spolupracuje, reklamní videospoty natočil režišér Tomáš Mašín, grafiku do vizuálů zpracoval akademický malíř Milan Jaroš, s nímž rovněž výbor dlouhodobě spolupracuje. Slogan Silnější pro život vymyslel Ondřej Hnilica jako freelancer, s kterým výbor dlouhodobě spolupracuje na kreativě a tvorbě obsahu svého Olympic Media House.

Silnější pro život