Ostravská elektrotechnika nabádá vzepřít se stereotypům rodičů

  • 26. 02. 2019 00:00

Agentura VentiQuattro vytvořila jako součást náborové kampaně Nenech se ovládnout stereotypy cílené na uchazeče o studium na vysoké škole pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava trojici podobně koncipovaných videospotů. „Hlavní myšlenka kampaňových videí spočívá ve třech modelových situacích, kde se budoucí studenti v rámci rodinného kruhu nebo známých rozhodují o své budoucnosti a jak se k ni dopracovat. S nadsázkou a velmi přísně se rodiče často snaží své děti směrovat dle svých představ, stereotypů nebo přežitků z minulosti. Tyto pohledy chceme konfrontovat, protože chceme ukázat, že staré obory byly příliš úzce zaměřeny,“ popisuje agentura.

„Obory na zmíněné fakultě přinesou uchazečům potenciál v budoucnu pracovat v širokém spektru profesí a zohledňovat moderní trendy v oblastech, které pokrývají obory na fakultě. To vše s lehkou vazbou na zvyky v minulosti a kontrast s technologiemi v přítomnosti. Vše formou lehké nadsázky. V současných scénách se využívají reálná zařízení nebo vybavení, které studenti při výuce opravdu využijí, pracují s ním a podílí se i na dalším vývoji (elektro-čtyřkolka, modely pro VR, model výrobní linky),“ doplňuje.

Videa tvoří jádro kampaně a následně je vizuál z videí používán dál. Primárně jsou využívány online kanály (Facebook, Instagram, YouTube, Seznam.cz, web), které jsou doplněny o offline propagaci (lavičky, CLV, videopanely) v relevantních regionech.

Nenech se ovládnout stereotypy
Kreativní agentura