„Per život důležitější než per annum.“ J&T říká, že bohatství netkví jen v penězích

Minimalistickou kreativu pro web, tisk a billboardy dodala bance agentura Yinachi.

  • 20. 11. 2019 17:50
J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

Zástupce klienta Martin Hošek, marketingový ředitel J&T Banky, přišel se zadáním, že v další ze sérií svých kampaní by tato banka měla inspirovat lidi, že bohatství je otázkou postoje a chování, ne prahnutí po penězích. Výzkumy tuto hypotézu jednoznačně podporují a nový vhled z analýz byl, že ti bohatší a úspěšnější mezi námi, což jsou z většiny i klienti J&T Banky, se pořád na něco těší, pořád si staví další mety a milníky.

Agentura Yinachi si ještě zadání zpřesnila, že už samotné setkání s reklamním sdělením by mělo člověka obohatit. „A vznikla série motivů, která citlivým způsobem inspiruje k těšení se, logicky i emotivně argumentuje tuto hypotézu a obohacuje kolemjdoucí. Ti, kteří v sobě odvahu těšit se najdou pak volají do banky a chtějí se stát klientem, nebo s bankou něco udělat,“ uvádějí tvůrci.

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

J&T Banka: Těším se (Yinachi)

Těším se
Kreativní agentura
Značka
Klient
Nasazení
01. 10. 2019 - 30. 11. 2019
Mediamix