Prodejce nábytku Ikea se stává hlasem proti domácímu násilí, v kampani od Triadu

Kampaní Ikea reaguje na přibývání domácího násilí, dlouhodobý společenský problém.

  • 26. 11. 2020 15:20

Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. To je hlavní myšlenka nové kampaně Za bezpečný domov prodejce nábytku Ikea. Ústředním prvkem kampaně je hraný, devadesátivteřinový spot se ženou v roli oběti a jejího muže coby násilníka, představují je herci Tereza Richterová a Jan Teplý mladší. Ikea kampaní reaguje na rostoucí výskyt domácího násilí, které dlouhodobě představuje závažný společenský problém. Téma domácího násilí bude po dobu následujících dvou let prioritou nejen pro komunikaci, a proto Ikea zároveň se spuštěním kampaně představila kroky, jimiž chce aktivně přispět ke zlepšení situace.

„Vizí Ikea je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého, což bohužel ale neplatí vždy. Proto jsme se rozhodli aktivně pomáhat obětem domácího násilí. Z dostupných dat víme, že 47 % žen zažilo některou z forem psychického násilí, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Přístup k pojetí celé kampaně vznikal v úzké spolupráci s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí Rosa, ProFem a Acorus. NeNa se zároveň pro toto téma stala odborným partnerem Ikey a bude jím po celou dobu trvání kampaně. Z jejích dat mimo jiné vyplývá, že letos se ve srovnání s loňskem zvýšil počet žádostí o pomoc průměrně o 40 %.

S hraným videem v režii Marka Partyše, které vytvořila agentura Triad Advertising v produkci Bistro Films, se diváci v televizi mohou setkat od 25. listopadu do 13. prosince. Spot emotivně zprostředkovává pocity a prožívání ženy, která je obětí domácího násilí. Ukazuje ji v typických situacích, kterým čelí – ekonomické a psychické násilí, kontrola a izolace. Společným jmenovatelem je permanentní strach, ve kterém se oběti nachází. Na kreativě spotů se podílel režisér Partyš s Triadem a také s klientem Ikea.

Televizi doplní dvacetisekundové rádiové spoty s konkrétními ukázkami manipulativních konverzací násilníka a oběti.

Hlavní kampaňové video bude v různých obměnách a formátech použito také pro sociální média Ikey, a to Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube. V online prostoru budou nasazeny šestisekundové bumpery a patnáctisekundové spoty celkem ve třech variantách. Každá z nich se zaměří na rozpoznání jiného projevu domácího násilí – omezování přístupu ke společným penězům, zvýšenou kontrolu či zastrašování.

Důležitou součástí kampaně je dočasná instalace v obchodních domech Ikea Černý Most, Brno a Ostrava. „Instalace bude mít podobu interaktivní edukační zdi s aktuálními daty poukazujícími na závažnost problému. Za zdí se budou ve smyčce přehrávat audio nahrávky s autentickými úryvky konverzací, které budou demonstrovat různé formy domácího násilí, včetně psychického a ekonomického. Kolemjdoucí zákazníci budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že takové chování netolerují,“ popisuje Marek Vomočil, kampaňový lídr a koordinátor komunikace Ikea Česká republika, Maďarsko, Slovensko. Po zvednutí sluchátka se ozve automaticky nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc.

Interaktivní edukační zeď s červeným telefonem

Interaktivní edukační zeď s červeným telefonem

Kromě zdi se nakupující v obchodních domech setkají také se vzkazy, které dokreslují stinnou stránku domácího násilí, a to Opovaž se vylízt z baráku!, Beze mě jsi nula! nebo Budeš dělat, co ti řeknu! Výroky budou umístěny pomocí fólií na vybraná zrcadla přímo v pokojových instalacích v oddělení koupelen. Bude na nich uveden QR kód s přesměrováním na microsite kampaně.

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

Ikea: Za bezpečný domov (Triad Advertising)

„Chceme iniciovat veřejnou debatu a ve spolupráci s ostatními subjekty přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Na pomoc obětem domácího násilí věnujeme finanční příspěvek v hodnotě 3,8 milionu Kč vybraným neziskovým organizacím, které potřebným zajišťují materiální podporu, poradenství či azyl a starají se o vzdělávání pracovníků v první linii. V tomto případě jde především o lékaře a sociální pracovníky,“ doplnil Bojko. Komunikaci doplňuje aktivita směrem k vybraným angažovaným influencerům, kteří dostali 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách zásilku se symbolickým produktem Ikea a výzvou k podpoře kampaně. S influencery pracuje Ogilvy PR.

V rámci interní komunikace zrealizuje Ikea průzkum mezi svými zaměstnanci, aby zjistila jejich případnou přímou či nepřímou zkušenost s domácím násilím. Na toto téma také připraví ve spolupráci se sdružením NeNa sérii edukačních workshopů a zaměří se na dodatečné zavedení benefitů pro zaměstnance. Požádat o konzultaci a pomoc v případě, že se zaměstnanců domácí násilí týká, bude možné prostřednictvím existujícího programu Help. Program funguje jako zaměstnanecký benefit a má formu online či telefonických konzultací s externími odborníky na osobní, rodinná, právní a finanční témata. Využít ho mohou nejen zaměstnanci, ale také rodinní příslušníci žijící s nimi pod jednou střechou.

Interní i externí komunikace bude sjednocena pod oficiálním kampaňovým hashtagem #zabezpecnydomov.

Za bezpečný domov
Kreativní agentura
Mediální agentury
Produkční agentura
Značka
Klient
Nasazení
12. 11. 2020 - 13. 12. 2020
Režie, střih, spolupráce na kreativě
Creative director
Strategy director
Art director
Account director
Account manager