Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Galerie Rudolfinum má nové logo, vizuály a web

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum má od podzimu nový vizuální koncept. Jeho součástí je i nový web. Nový styl galerie nadále využívá původní značku, která ale prošla proporční úpravou. Snahou byla jednotná a snadno rozpoznatelná prezentace. Nové logo by mělo, dle zadání, stanovit základní pravidla a rysy vizuálního jazyka galerie a sjednotit jeho používání. Účelem proměny je srozumitelná komunikace poslání a hodnoty galerie. Rudolfium se chce rovněž odlišit od ostatních institucí zabývajících se výstavní činností, především v Praze. 

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Nový vizuál Galerie Rudolfinum

Za redesign zodpovídali Iveta Bendová a Lukáš Pumpr z plzeňského Studia Petrohrad. Designérské duo během tvorby myslelo především na jednotu konceptu, dominantní symbol kruhu se třemi trojúhelníky. Nový vizuál pracuje s původní, upravenou, značkou a s novou typografií.

Ve spolupráci s designérem Teodorikem Menšlem vznikl během podzimu také nový web. Jeho hlavním účelem je jasnější navigace, která má návštěvníkovi usnadnit orientaci, je pojatý minimalisticky, hlavním prvkem jsou zde vizuály a videa z pořádaných výstav.

Nové logo Galerie Rudolfinum

Nové logo Galerie Rudolfinum

Na nové logo navazují také loga edukačního prostoru Artpark a Kina Rudolfinum. Designéři zde pracovali se třemi trojúhelníky, které jsou v prvním případě upraveny do podoby stavebnice nebo redukovány na jediný trojúhelník označující tlačítko Play.

Galerie Rudolfinum používá od devadesátých let geometrický symbol odvozený z erbu malířského cechu, který je složený ze tří rovnostranných trojúhelníků v kruhovém poli, logo doplňuje textové označení instituce. Typografická část značky prodělala v minulosti několik úprav, vždy podle vizuálního stylu jednotlivých výstav. Font písma se měnil v závislosti na podobě dané vizuální kampaně.