Grayling pomůže s komunikací projektu Nevypusť duši

Prvním společným projektem je fundraisingová kampaň ke Světovému dni štědrosti.

Nevypusť duši

Projekt Nevypusť duši usiluje o duševní zdraví studentů

Agentura Grayling navázala spolupráci s nestátní neziskovou organizací Nevypusť duši. Ta veřejnost informuje o duševním zdraví, pořádá preventivní programy ve školách i firmách a aktivně se angažuje v reformě péče o duševní zdraví. Grayling ji pomáhat jak v oblasti public relations, tak public affairs. Prvním společným počinem je fundraisingová kampaň u příležitosti Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday. V ní chce nezisková organizace vybrat 150.000 Kč na deset workshopů.

„Duševní zdraví a jeho prevence bylo ve veřejném prostoru dlouhodobě tabuizováno, ale je zřejmé, že se mu už nelze dále vyhýbat – zvláště v posledních letech se prolíná všemi věkovými i socioekonomickými skupinami. I proto nám dává velký smysl podpořit organizaci, která pomáhá jeho společenské vnímání měnit,“ vysvětluje Kristýna Hájková, head of PR Graylingu. „V první fázi se zaměříme na komunikační podporu fundraisingové kampaně v médiích, na sociálních sítích nebo v oblasti B2B, v příštím roce se chceme věnovat větším integrovaným kampaním.“

„V projektu Nevypusť duši řešíme prevenci v péči o psychiku, šíříme praktické informace a usilujeme o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti, ve které se nikdo nestydí říct o pomoc,“ přibližuje ředitelka projektu Barbora Pšenicová.