GroupM spojuje analytické týmy tří svých agentur

Specialisté mediálních agentur Mediacom, Mindshare a Wavemaker utvořili tři nové sekce.

Veškeré datově-analytické týmy mediálních agentur Mediacom, MindshareWavemaker ze skupiny GroupM se spojují do nové organizační struktury. Nové oddělení Data & Analytics má 25 lidí a tvoří je celkem tři sekce, nazvané Research & Insights, Reporting & Tools a Data & Technology.

„Tento krok je logickým vyústěním před několika lety započaté spolupráce našich agentur v datové oblasti s cílem maximálně využít a propojit know-how, technologie a talenty napříč celou skupinou a nabídnout tak našim klientům ještě lepší servis než dosud,“ komentuje Jiří Svoboda, šéf GroupM.

Jiří Udatný

Jiří Udatný

V čele nového oddělení stojí Jiří Udatný, dosavadní šéf analytického týmu GroupM. Zodpovědnost má i za tým Data & Technology. Vedením týmu Research & Insights byla pověřena Renata Rosendorfská z agentury Wavemaker.

Renata Rosendorfská

Renata Rosendorfská

Vedoucím týmu Reporting & Tools byl jmenován Jaroslav Krameš, dosavadní šéf výzkumného týmu Mediacomu.

Jaroslav Krameš

Jaroslav Krameš

Tři týmy nového oddělení Data & Analytics

Research & Insights se zaměřuje na realizaci a rozvoj ad-hoc kvantitativních i kvalitativních výzkumů, doměřování dopadů mediálních kampaní, analýzy cílových skupin a insighty.

Reporting & Tools se zaměřuje na kompetitivní a kreativní monitoring a reporting, automatizaci interních procesů či utilizaci mediálních plánovacích nástrojů třetích stran.

Data & Technology se orientuje na pokročilé datové analýzy, machine-learning algoritmy, ekonometrické modelování, vývoj softwarových nástrojů, vizualizaci dat, business intelligence či správu a rozvoj data management platformy.