Heineken loni navýšil prodeje ciderů o 70 %

Pivovarnická skupina Heineken Česko vloni prodala přes 2,3 milionů hektolitrů piva, ciderů a nealkoholických nápojů. To je zhruba stejné množství jako v roce 2015. Na domácí trh z toho putovalo přes 1,7 milionu hektolitrů piva. Objem prodejů rostl zejména u kategorie ciderů, konkrétně o 70 %. Od roku 2015 tuto kategorii táhne značka Strongbow. 

„Pokud se ohlédnu zpátky za rokem 2016, určitě převažují pozitiva, kterých jsme dosáhli, a vnímám ho tudíž jako dobrý základ pro náš udržitelný růst. Na pivním trhu se nám podařilo zvýšit podíl v maloobchodu a stabilizovat naši pozici v gastronomii. Dalším nárůstem podílu jsme upevnili naši vůdčí pozici na trhu ciderů a celkově dosáhli vyšších objemů i tržeb,“ komentoval uplynulý rok Nikolay Mladenov, ředitel českého Heinekenu. 

Krušovice Heineken v exportu podpoří nejvíc

Nejvíce se do zahraničí vyvážely Krušovice, celkový export se pohyboval ve výši 1.600.000 lahví. Nejvíce lahví Krušovic putuje do Evropy, poté do Asie a do Ameriky. České Krušovice zařadila mezi svých osm top značek mateřská skupina Heineken Nizozemsko, která ji v budoucích letech chce v exportu co nejvíce podpořit. Všechny aktivity Krušovic hodlá řídit z Česka s podporou globálního týmu.

Loni se vývoz Krušovic rozšířil ze 27 na 32 států, zlepšila se také jeho pozice v Rusku. „Export krušovického piva jsme nedávno více rozšířili do Slovinska, Srbska a Chorvatska. Rekordní nárůst jsme zaznamenali v Maďarsku. Co se týče jednotlivých druhů piv z krušovického portfolia, nejoblíbenější je ležák Krušovice Imperial a Krušovice Černé,“ řekla Vladimíra Kučiaková, která má export Krušovic na starosti. 

Loňské investice ve výši 85,5 milionů Kč

Heineken loni investoval do nových technologií a bezpečnosti zaměstnanců zhruba 85,5 milionů Kč. V pivovaru ve Velkém Březně byla nejdůležitější investicí rekonstrukce strojního zařízení, která vyšla na 5,6 milionu Kč. Ve Starobrně se pokračovalo v práci na rozšíření oddělení nových přetlačných tanků, což stálo 9,2 milionu Kč. Největší investicí roku 2016 se stala čistírna odpadních vod v Královském pivovaru Krušovice za 22,2 milionu Kč.  Na bezpečnost zaměstnanců šlo ve všech třech pivovarech 25,6 milionu Kč.

V letošním roce se zatím skupina Heineken investičně zaměřila na výstavbu nového distribučního centra v areálu pivovaru Velké Březno. Centrum je momentálně ve výstavbě, fungovat začne od letošního října, kdy se do něj přesune distribuce z původního areálu v Ústí nad Labem. „Z pohledu pivovaru Velké Březno celou investici velice vítám. Touto akcí se završí transformace pivovaru v jeden funkční celek. Díky těmto velkým změnám se nám podaří využít volné prostory a vznikne nový nákladní vjezd do areálu. Vše na sebe logicky navazuje, navíc nadále nemusíme využívat externí prostory,“ řekl Michal Rouč, ředitel a vrchní sládek pivovaru Velké Březno.