Hilšer a Smoljak způsobili rozruch při slyšení adeptů do Rady ČT

Senátoři se při vystoupení Hany Lipovské přeli s poslanci o možnost se kandidátky ptát.

Hana Lipovská (v čele stolu) hovoří, po její levici senátoři Marek Hilšer a David Smoljak

Hana Lipovská (v čele stolu) hovoří, po její levici senátoři Marek Hilšer a David Smoljak

Vzrušený verbální doprovod obstarali kandidátce do Rady České televize Haně Lipovské při jejím dnešním veřejném slyšení senátoři Marek Hilšer (MHS) a David Smoljak (za STAN). Nominantce České biskupské konference přišli položit své dotazy, neobešlo se to ale bez sporů s poslanci volebního výboru. Před nimi adepti do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize defilují od včerejšího rána. Třídenní veřejné slyšení skončí ve čtvrtek večer, kandidátů je totiž celkem 86. Každý dostane pět minut na svůj úvod a následně 10 minut na odpovědi poslancům. U Lipovské se část věnovaná otázkám kvůli roztržce protáhla na dvojnásobek.

Nejprve Davida Smoljaka zajímalo, jak by Lipovská kontrolovala veřejnou službu, když ji pokládá za zbytečnou. Odkazoval tím na loňská slova Lipovské pro Parlamentní listy, na něž letos v lednu upozornil Deník N. „Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. Neznám jediný pořád České televize, který by nemohla vysílat komerční stanice,“ citoval list loňská slova Lipovské. Ekonomka je v tomtéž textu mírnila s tím, že ČT „může mít smysl“, když bude objektivní a vyvážená a bude plnit všechno, co jí ukládá zákon. Smoljakovi dnes Lipovská mimo jiné odpověděla, že šlo o „z kontextu preparovaný výrok“ ohledně typů financování veřejnoprávních instituce jako Česká televize. Zopakovala přitom některé argumenty ze svého širšího výkladu pro Církev.cz

Po Lipovské na Smoljakův dotaz reagoval Aleš Juchelka, poslanec ANO. Senátora zkritizoval za to, že se přišel ptát jiných kandidátů, ačkoli jednomu z přihlášených podepsal přihlášku. Podle Juchelky je tak Smoljak „v neuvěřitelném střetu zájmů“, „v etické nerovnosti“. Poslanec se zmiňoval o Heřmanu Chromém, kterého nominoval spolek Svobodu médiím, v jehož výboru Smoljak zasedá. „Je to kandidát spolku, ne můj,“ namítl Smoljak. „To je skutečně pozoruhodný názor, že senátoři by neměli mít možnost se ptát,“ opáčil.

Následně začal mluvit Marek Hilšer, ač ho poslanci výboru upozorňovali, že limit pro kandidátku už vypršel. Snažil se nadnést, zda by Lipovská v Radě ČT nebyla kvůli svému spojení s Institutem Václava Klause napojena na skupinu PPF a tím pádem na soukromou televizi Nova, kterou má PPF letos získat. Lipovská už předtím na dotaz poslance Pirátů Tomáše Martínka informovala výbor, že její externí spolupráce s Klausovým institutem skončila k 31. prosinci loňského roku.

Hilšer rozváděl otázku dál. Poslanci mu znovu říkali, že už není na místě vystoupení Lipovské protahovat. „Přetahujeme o deset minut,“ sdělil nakonec předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) a vyhlásil přestávku. „Chci uvést, že jsem nemohl uvést svou otázku,“ protestoval Hilšer. „Napište to na Facebook,” vzkázali mu přes stůl poslanci ANO, kteří Hilšerův stejně tematicky zaměřený nedělní příspěvek na síti zhodnotili jako dezinformaci. „A svlíkněte se do půl těla, já vás vyfotím,“ žertoval v narážce na Hilšerův známý snímek poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, jenž výbor také navštívil. Senátoři Hilšer a Smoljak vydrželi ještě na následné vystoupení sinoložky Olgy Lomové, pak se rozloučili a odešli.

Hana Lipovská jako kandidátka do Rady ČT

Hana Lipovská jako kandidátka do Rady ČT se dnes poslancům představila jako technicistně uvažující ekonomka

Slovní roztržka na poslaneckém volebním výboru přišla poté, co Marek Hilšer, David Smoljak a 17 dalších senátorů vyzvalo Českou biskupskou konferenci, aby se od názorů ekonomky Lipovské distancovala a její nominaci do Rady ČT zrušila, a to proto, že veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií. Senátoři to uvedli v otevřeném dopise. „Je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabit demokratickou společnost,“ uvedl Hilšer jako zástupce skupiny. „Věříme, že Česká biskupská konference tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje, a bylo by tedy žádoucí, aby její nominaci stáhla,“ dodal.

Předseda konference kardinál Dominik Duka reagoval, že odbornost Lipovské v ekonomii, do níž patří i veřejné finance, může být pro Radu ČT prospěšná. Uvedl, že nominace Lipovské nebyla myšlena jako snaha podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby, jak napsali senátoři. „Domnívám se však, že stejně jako obrana jejich existence je třeba, aby zazněly konstruktivní, a případně i kritické hlasy, které pomohou tuto službu zkvalitnit,“ uvedl kardinál. Lipovská podle něj patří mezi nadané ekonomky a má dar vysvětlování, i ekonomických problémů. „Veřejnoprávní média musí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti,“ dodal.

Otevřený dopis 19 senátorů

30. ledna 2020

Vážení členové České biskupské konference,

obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve Volebním výboru výběr kandidátů pro volbu 6 členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií.

Úkolem médií veřejné služby je poskytovat veřejnosti mediální obsah nezávisle na politické moci a soukromých obchodních zájmech. Existence a nezávislost těchto médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů naší země. Na plnění úkolů a z toho plynoucí nezávislost České televize dohlíží veřejnost prostřednictvím Rady ČT. Členové této Rady by dle nejlepšího vědomí a svědomí měli hájit veřejný zájem kodifikovaný v zákoně o České televizi.

Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem.

V této souvislosti návrh České biskupské konference vyvolává vážné znepokojení a pochybnosti, s jakým cílem orgán reprezentující české katolíky nominoval kandidátku Hanu Lipovskou. Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti. Věříme, že katolická církev v České republice tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje. Je-li tomu tak, je žádoucí, abyste se od těchto názorů své kandidátky jasně distancovali a její nominaci do Rady ČT stáhli.

V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje.

S úctou

Marek Hilšer
Mikuláš Bek
David Smoljak
Zdeněk Papoušek
Václav Láska
Alena Dernerová
Ladislav Kos
Petr Orel
Přemysl Rabas
Miroslav Balatka
Tomáš Goláň
Miroslav Nenutil
Lukáš Wagenknecht
Jiří Dientsbier
Miroslav Adámek
Václav Chaloupek
Jiří Vosecký
Jan Horník
Jan Sobotka

Vyjádření k otevřenému dopisu skupiny senátorů České biskupské konferenci a stanovisko ke kandidatuře paní Hany Lipovské

31. ledna 2020

Nominace Ing. Hany Lipovské v žádném případě nebyla myšlena jako snaha „podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti“, jak stojí v otevřeném dopisu skupiny senátorů. Domnívám se však, že stejně jako obrana jejich existence je třeba, aby zazněly konstruktivní, a případně i kritické hlasy, které pomohou tuto službu zkvalitnit.

Ve svém dřívějším vyjádření jsem podotkl, že „volba návrhu paní Lipovské vychází z jedné skutečnosti, že paní Hana Lipovská patří mezi velmi nadané ekonomky, které mají přesah do společnosti a má velký dar vysvětlování, také i ekonomických problémů.“ A právě to bylo důvodem, proč Česká biskupská konference Ing. Lipovskou do Rady ČT nominovala. Její odbornost v oblasti ekonomie, do níž patří také oblast veřejných financí, může být pro Radu ČT bezesporu prospěšná.

Je nesporné, že veřejnoprávní média musí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti.

kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference, biskup - delegát pro sdělovací prostředky

Sdílejte