Hlavica zůstává ředitelem AKA, v prezídiu přibyli tři noví

Hlasování o novém obsazení orgánů profesního spolku tentokrát proběhlo per rollam.

Marek Hlavica

Marek Hlavica

Ředitelem Asociace komunikačních agentur (AKA), hlavním tuzemským oborovým sdružením marketingových agentur, zůstává po další tři roky Marek Hlavica. Dál je zároveň jediným jednatelem profesního spolku i jím zřizovaných společností ARAs a Effiground. Ve funkci, kterou zastává od ledna 2016 a v níž byl potvrzen na jaře 2017, Hlavicu potvrdilo prezídium asociace, které má nyní 15 členů.

Prezídium AKA každoročně převoluje tři členy, jejich mandát je tříletý. Novými členy se teď stali Marian Fury ze Zaraguzy, Jaroslav Malina z McCann Digital a Bronislav Kvasnička z Wunderman Thompson. Kvasnička byl kooptován za Jana Egema, který skončil ve Wundermanu před uplynutím mandátu. V prezídiu už nepokračují Roman Heřman z Remarku a Ondřej Janoušek z agentury Geronimo. Kvůli pandemii koronaviru proběhlo hlasování per rollam, náhradou za jarní valnou hromadu.

Vedle volených členů prezídia jsou jeho členem automaticky i předsedové sekcí. Do dozorčí komise byl zvolen Tomáš Červinka z Wunderman Thompson a členem smírčí komise se stal nově Tomáš Varga nominovaný Asociací mediálních agentur (ASMEA).

Prezídium vykonává funkce valné hromady v období mezi zasedáními. Schází se zpravidla měsíčně. Jeho úkolem teď bude zvolit nového prezidenta AKA. Ten nemá výkonné pravomoci a je společně s ředitelem reprezentantem asociace navenek. Volba nástupce Jana Binara, který už nekandiduje, proběhne opět per rollam. Nejvíce nominací má Lucie Češpivová, majitelka agentury Dorland a předsedkyně Sekce nezávislých českých agentur. Druhým kandidátem je ředitel a spolumajitel agentury Boomerang Marek Slezák.