Redakce zpravodajství České televize přichází s novou formou zpravodajského obsahu – komiksem. Každý den přidá nový. Obrazové příběhy vznikají ve speciálních aplikacích podle reportáží odvysílaných v pořadech ČT a cílem je přilákat především mladší generaci. Výrobit jeden díl trvá několik hodin, na projektu se podílí šest lidí – redaktoři, editoři, grafici a korektorky.

Hlavica potvrzen v čele AKA, v prezídiu čtyři noví

Jarní valná hromada Asociace komunikačních agentur upravila složení nejvyššího orgánu.

Agentury Wunderman, Boomerang, Renmark a AG Geronimo mají nově zastoupení v prezídiu oborové Asociace komunikačních agentur. Zvolila je jarní valná hromada, která zasedla ve středu 3. května. Ta rovněž ve funkci potvrdila na další tři roky výkonného předsedu Marka Hlavicu.

Aktuální složení prezídia AKA

Noví členové tučně

 • Jan Binar (McCann)
 • Jan Rauschert (Comtech_Can)
 • Lucie Češpivová (Dorland)
 • Karel Duchek (Wunderman)
 • Marek Slezák (Boomerang)
 • Petr Laštovka (Comtech_Can)
 • David Čermák (Momentum)
 • Ondřej Novák (Asociace mediálních agentur)
 • Ondřej Obluk (Ogilvy & Mather)
 • Tomáš Varga (Publicis One)
 • Svatopluk Jírů (Young & Rubicam)
 • Roman Heřman (Renmark)
 • Ondřej Janoušek (AG Geronimo)
 • Marek Hlavica (výkonný předseda AKA)

Nepokračují

 • Petra Pipková (Mediacom)
 • Pavel Matějíček (Mark BBDO)
 • David Novák (Entre)
 • Michal Nýdrle (Kindred Group)
 • David Blažek (Mediaage)

Celodenní zasedání začalo v pražské Pracovně setkáním ředitelů členských agentur asociace, odpoledne se k nim připojili další experti z agentur. Všichni se podíleli na přípravě plánu na příští rok, pro podzimní valnou hromadu. Valné hromady AKA se konají dvakrát ročně - právě na jaře a na podzim.

Mezi zásadní podněty patří vytvoření standardů pro spolupráci agentur a klientů. „Završili jsme dopracováním Férového tendru a Metodiky zadávání veřejných zakázek jednu etapu. Teď se otevírá prostor pro kultivaci vztahů mezi klientem a agenturou, aby se zbytečně a nákladně tendrovalo co nejméně. Aby spolupráce agentur a klientů byla efektivní,“ říká staronový výkonný předseda AKA Hlavica. „Do práce asociace se zapojila řada agentur, která dříve stála stranou,“ podotkl také.

Du budoucna hodlá asociace posílit spolupráci s vysokými školami či sběr unikátních dat a statistik pro své členy i pro odbornou veřejnost.