Hospodaření ČT za Janečka nebylo efektivní, konstatuje Dvořákův rozbor

Rada České televize si poslechla závěry rok trvajícího prověřování, jak ČT hospodařila v posledních dvou letech působení Jiřího Janečka.

Hospodaření České televize v období 2010 až 2011 nebylo efektivní, je hlavní závěr komplexního rozboru činnosti posledních dvou let působení týmu generálního ředitele Jiřího Janečka v čele veřejnoprávní instituce se sedmimiliardovým rozpočtem. Výsledky ekonomického rozboru [veřejný výtah v PDF], který trval rok a prezentoval je Janečkův nástupce Petr Dvořák, ve středu „vzala na vědomí“ kontrolní Rada České televize.

Kontrolu, která začala v prosinci 2011 a probíhala 12 měsíců, vypracovala auditorská a poradenská firma Nexia AP, která vysoutěžila nejprve zakázku na kontrolu hospodaření studii ČT v Brně a Ostravě. Na nehospodárné počínání podle auditorů ukazují zejména

  • nevýhodné transakce (smlouvy),
  • významná a někde i opakující se nepotřebná či nefunkční plnění, přebírání vadných plnění nebo plnění v rozporu se smlouvou, finančně významně nadhodnocená plnění,
  • netransparentní výběrová řízení,
  • nezdůvodněné významné meziroční nárůsty cen přijatých plnění,
  • účelový outsourcing zvyšující náklady,
  • výplata mzdových prostředků v rozporu s vnitřními předpisy pro odměňování,
  • situace, kdy někteří zaměstnanci ČT neplnili své povinnosti (zejména obchodní úsek, správa majetku, IT/ICT, nákup sportovních práv).

Ústřední činnosti i vlastní výrobu bylo podle auditorů možné provozovat levněji, kdyby k tomu byla motivce, kdyby interní audit nefungoval jen formálně, kdyby se neporušovaly vnitřní předpisy i zákon o veřejných zakázkách (zakázky se dělily, porušovala se při nich procesní pravidla).

Při výrobě pořadů se stávalo, že „schválený primární rozpočet je v průběhu natáčení upravován a stává se tak průběžným rozpočtem“, na konci se pak nesrovnával primární a průběžný rozpočet pořadů.

O natočených pořadech se pak diváci ne vždy dozvídali, jak měli: „Jedna z největších slabin České televize bylo nedostatečné (dokonce neexistující) plánování kampaní na vlastní tvorbu.“

Plýtvalo se i na platech a honorářích. „V ČT existoval významný objem souběhů interního a externího úvazku jednoho zaměstnance (dokonce i formou subdodavatele v rámci zakázkové výroby), čímž zaměstnanci ČT významně navyšovali své roční příjmy,“ konstatuje také rozbor. Souběžné vyplácení - údajně až na výjimky výhodné pro ČT - Dvořákovi lidi loni zastavili.

„Byly zastaveny nekontrolované a nesystémové výplaty odměn managementu, čímž došlo v letech 2011 a 2012 k úsporám v řádech milionů Kč,“ uvádí zpráva dále.

Dvořák po svém příchodu do České televize zahájil rozsáhlou výměnu lidí prakticky na všech úrovních ve všech útvarech, což zpráva podrobně popisuje. „V části útvaru zabývající se agendou veřejných zakázek došlo k téměř 100% personální obměně,“ říká se v ní třeba.

Podle webu Borovan.cz mohou mít závažná pochybení předchozího managementu veřejnoprávní televize právní dohru. „Je možné, že zahájíme nějaké kroky k postižení odpovědných,” cituje web současného ředitele ČT Dvořáka. Jeho slova potvrdil webu i radní Radek Mezuláník, největší kritik Dvořákova vedení.

„Potápějící se loď“

Už v září 2011, pár týdnů před zvolením Dvořáka kritizovali Janečkovo vedení televizní oboráři s čele s Antonínem DekojemAdamem Komersem. Janečka a jeho nově nasazené lidi, tedy šéfa zpravodajství Romana Bradáče, marketingového a obchodního ředitele Roberta Kvapila, šéfa programových okruhů Radka Žádníka a výkonného ředitele ČT1 Radana Dolejše, měli za viníky „finančního, programového, ale i morálního drancování České televize“.

„Česká televize stále častěji pracuje doslova navzdory jejímu vedení, jen díky drtivé většině zodpovědných zaměstnanců, kterým současný neutěšený stav není lhostejný,“ prohlásily odbory [plný text]. V hodnocení jejich manažerských kroků padala ostrá vyjádření typu „bezprecedentní tunel“, „bezhlavé rozprodávání archivu“ či „švarcsystém“.

Oznámení Jiřího Janečka o rezignaci. Foto: Médiář.cz

Oznámení Jiřího Janečka o rezignaci na funkci generálního ředitele ČT, ze zdravotních důvodů, z 8. června 2011. Foto: Médiář.cz

Bývalého ředitele televize Jiřího Janečka, který televizi vedl od roku 2003 a „potápějící se loď“ (termín odborů) opustil koncem srpna 2011, vyplísnily za „totálně nezvládnutou restrukturalizaci“. V rámci ní Janeček čtyři jmenované manažery dosadil na zmíněné posty.

Janečkovi manažeři televizi opustili těsně předtím, než na podzim nastoupil do jejího čela současný ředitel Dvořák. Kvapil a Bradáč nyní vedou televizi Barrandov Jaromíra Soukupa, donedávna v ní působil taky Žádník.

V roce 2010 zahájená změna ČT měla být – Janečkovými slovy – historicky největší změnou vnitřního fungování ČT, která jí měla zajistit ekonomicky udržitelnou existenci v digitální éře. I sám šéf ČT24 Bradáč ve volbě na podzim 2011, kdy se neúspěšně postavil současnému šéfu Dvořákovi, v kandidátském projektu konstatuje, že „k zásadní změně v ČT zatím nedošlo“ a že ve fungování instituce se stále objevují „nedobré stereotypy“.