V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Hospodářská komora má nové logo od Šťastného

Hospodářská komora České republiky se letos, kdy si připomíná 25 let své existence, začala prezentovat novým logem od Pavla Šťastného, mimo jiné autora značky Občanského fóra, vyhledávače Seznam.cz, prodejce elektroniky Datart, skupiny Mig 21, pořadu Banánové rybičky nebo české expozice pro výstavu Expo 2020 v Dubaji.

Nové logo Hospodářské komory, s dovětkem k letošímu jubileu

Nové logo, které bude až do března 2019 připomínat historii Hospodářské komory České republiky, doplňuje výroční označení 25 let. Slovo komora je ztvárněno dynamickou kaligrafií, stejně jako je dynamický rozvoj českého hospodářství

V nové značce komory královskou korunu Karla IV. nese lev z českého státního znaku, a to s Merkurovými křídly. „Při tvorbě nového loga jsem vycházel ze symbolů původního loga. Křídla jako symbol obchodu dominují logu společně s královskou korunou Karla IV., který byl inovátorem nových obchodních příležitostí a pozdvihl hospodářství českého království,“ popsal Šťastný, který v Hospodářské komoře ČR působí jako předseda Česko-ománského výboru Zahraniční sekce.

Hospodářská komora ČR je největším a jediným v zákoně zakotveným zástupcem podnikatelů v Česku. Zastřešuje přes 15.000 členů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, organizovaných v 68 regionálních komorách a 110 oborových asociacích. Navazuje na tradici obchodních komor z roku 1850, v živnostenské části se hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, které vznikaly období vlády Karla IV.