V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Hranice pro závadné pořady se zřejmě posune z 22. na 20. hodinu

Podle chystaného zákona by televize mohly od 20 do 22 hodin vysílat pro diváky od 15 let.

Při posuzování vhodnosti televizních pořadů pro mladé diváky pravděpodobně v českém zákoně vznikne třetí pásmo, místo současných dvou. Vysílatelé se tak nebudou muset rozhodovat, zda pořad, který obsahuje třeba násilné scény či sexuální výjevy, zařadit před, nebo až po 22. hodině, kdy už zákon dovoluje zaměřit se na publikum starší 18 let. Nově by totiž přibylo pásmo od 20 do 22 hodin, s pořady „přístupnými“ divákům od 15 let. Zároveň by se zavedl tzv. labelling, tedy označování závadnosti pořadů - v praxi by se tak rodiče dozvídali z piktogramů na obrazovce, jaký typ závadných scén daný film či seriál obsahuje, a to hned na začátku pořadu.

„To je úprava, kterou mají na Slovensku, a velmi si to tam pochvalují,“ řekla na středečním semináři v poslanecké sněmovně první náměstkyně ministra kultury a do loňska předsedkyně tuzemské rady pro vysílání Kateřina Kalistová, která za resort vede nedávno iniciované práce na nové mediální legislativě.

Časová pásma pro závadnost pořadů

Nově uvažovaná

  • 6-20 hodin: pro skupinu diváků ve věku 0 až 18 let
  • 20-22 hodin: pro skupinu 15+
  • 22-6 hodin: pro skupinu 18+

Dosavadní úprava

  • 6-22 hodin: pro skupinu 0 až 18 let
  • 22-6 hodin: pro skupinu 18+

„Paragraf chránící děti a mladistvé před závadným obsahem samozřejmě zůstane, jen paušální zákaz takových děl mezi 6. ranní a 22. večerní na kategorii 0 až 18 let bychom zredukovali na 15 a více let mezi 20. a 22. hodinou. Jinými slovy: film, jenž by nemohl být vysílán třeba v pět odpoledne, bude moci být vysílán už třeba od osmi večer. Dosud musí regulátor posuzovat film od devíti večer stejně, jako film pro děti od deseti dopoledne,“ řekla Kalistová v rozhovoru s Médiářem minulý týden. Typickým případem jsou podle náměstkyně podvečerní zahraniční kriminální seriály, za něž regulátor uděluje pokuty kvůli tomu, že v rozporu se zákonem ohrožuje mravní vývoj dětí a mladistvých. „Všechny by se mohly vysílat od osmi večer naprosto bez problémů,“ promítá tuto praxi do zamýšleného stavu Kalistová.

Zmíněná úprava normy by napomohla tomu, že televize budou moci výraznější či původní tvorbu nasazovat v řadě případů dříve. Dosud leckteré filmy či seriály nasazují až po 22. hodině s argumentem, že právě vyjpatější scény by mohly vadit regulační radě pro vysílání. „Dnes se rada jako regulátor vysílání musí vypořádávat s tím, že pořady vysílané mezi 6. a 22. hodinou musí posuzovat podle toho, že nesmí být ohrožující pro věkovou kategorii 0 až 18 let,“ zopakovala Kalistová, „to je velký rozdíl, šestileté dítě a šestnáctiletý vnímají vysílání jinak. Pokud zde bude shoda zavést nějakou formu labellingu – a měla by, jde v podstatě jen o novou formu informování spotřebitele, rodiče –, mělo by být na druhou stranu provozovatelům umožněno, aby zajímavou dramatickou tvorbu mohli vysílat už od 20 hodin. To by mohlo podpořit i jejich snahy vkládat peníze do zajímavých původních českých projektů vlastní tvorby,“ řekla Kalistová.

Televize začaly s labellingem samy loni

„Finální verzi jsme zatím neviděli,“ reagoval včera pro Médiář ohledně návrhu nového zákona generální ředitel České televize Petr Dvořák, připomněl nicméně, že televize se mu už pozvolna přizpůsobují označování pořadů. „Sami o sobě jsme nastavili projekt labellingu loni na podzim, když jsme od 20 hodin zavedli značku 15+. Dělali jsme to pro pořady, u nichž naši dramaturgové určovali, kam se to hodí. Plánujeme, že do konce ledna chceme mít vyhodnocení projektu. Pak s ním jednak chceme seznámit ministerstvo [kultury], pro případné promítnutí našich zkušeností do zákona, jednak na úrovni Asociace televizních organizací o tom diskutovat s ostatními televizemi.“

Novinka zřejmě bude mít podporu i nejsledovanější komerční televize. „Vítáme tuto diskusi, která se jednoznačně ubírá správným směrem,“ reagovala stručně mluvčí Novy Anna Suchá. Dá se očekávat, že ani komerční dvojka Prima nebude mít zásadnějších námitek: loni na podzim se přihlásila k samoregulaci prostřednictvím labellingu po vzoru České televize a na listopadové mediální konferenci k regulaci médií podpořila vznik „měkčího“ pásma od 20 do 22 hodin ústy svého právníka Pavla Kubiny (ve videozáznamu mluví nepřesně o hranici pro vulgarismy, navrhuje přitom vyjmout z tohoto pravidla zpravodajství a publicistiku).

Systém značek pro upozorňování na závadné scény v Česku vzniká podle zahraničního vzoru, konkrétně podle osvědčeného holandského systému Kijkwijzer.

Nizozemský systém Kijkwijzer má (zleva) symboly pro věkovou přístupnost a pak označení scén násilí, strachu, explicitně sexuální výjevy, diskriminující chování, požívání drog a slovní vulgarismy

Nizozemský systém Kijkwijzer má (zleva) symboly pro věkovou přístupnost a pak označení scén násilí, strachu, explicitně sexuální výjevy, diskriminující chování, požívání drog a slovní vulgarismy

Vulgarity: místo zákazu značka na obrazovce

Zmíněná úprava se, jak řečeno, týká ochrany dětí a mladistvých před závadným obsahem. Vedle toho zákon o vysílání pamatuje také na zákaz vulgarismů. Paušální zákaz jejich používání se podle názoru náměstkyně Kalistové dosavadní praxí neosvědčil a uvažuje se tedy, že příslušný paragraf ze zákona vypadne. Místo toho budou formou značek na obrazovce diváci na začátku pořadu informováni, že se v díle mluví sprostě.

„Výsledkem toho všeho pak například bude, že když v teenagerském filmu zazní slovo blbec a takový film půjde ve tři odpoledne, rodič bude mít už od začátku snímku vizuální informaci ve formě příslušné ikony v horní části obrazovky, že snímek obsahuje vulgarismus,“ načrtla náměstkyně ministra kultury.

„Dnes už pomalu nenajdete film, v němž by se nevyskytoval vulgarismus – i v Harry Potterovi zazní, že je někdo idiot,“ argumentuje. „Připomeňme, že regulátor vysílání nemonitoruje kompletně plošně, ale jen vybrané úseky, a hlavně po stížnostech diváků. Stěžují si často právě lidi, kteří se odpoledne dívají se svým potomkem na televizi a najednou ve vysílání zazní vulgarismus. Nechť jsou tyto lidi o závadném obsahu informováni. A mohou si vybrat, zda svému dítěti takové dílo zpřístupní, jestli mu ho pustí, anebo ne.“