V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Hromada: agenturní dabéři jsou vesměs bez práce

Technické mistrovství a industriální výroba dabingu stouply, ale za cenu neúměrného lidského vydání, řekla Olga Walló na diskusi FITES o stavu dabingu v českých médiích.

 • ČTK
 • 12. 06. 2015 08:45
Olga Walló. Foto: Profimedia.cz

„Vznikla profese geniálního tlumočení, tedy těch, kteří dovedou přečíst text bez přípravy a nepřeřeknou se. To však s herectvím nemá nic společného,“ kritizuje Olga Walló. Foto: Profimedia.cz

Více než dvě stovky dabérů, kteří se loni v květnu spojili a nechali se zastupovat profesionální agenturou s cílem nastavit jasná pravidla, jež by jejich profesi ocenila, jsou většinou stále bez zaměstnání. Doplatili na to, že chtěli změnit praxi komerčních produkcí, které od nich vyžadovaly více práce za kratší dobu a nabízeli za to méně peněz. ČTK to ve středu řekl prezident Herecké asociace Jiří Hromada v rámci diskuse o postavení dabingu na české mediální scéně, kterou v Praze v Era světě zorganizoval Český filmový a televizní svaz Fites.

„Po roce jsme povzbuzeni tím, že herci drží spolu a v úsilí vytrvali. Chceme vytvořit pravidla týkající se skutečné tvorby - a nikoliv jen mechanického splnění úkolu. Setkáváme se s tím i ve filmu, v televizních inscenacích a především v seriálech, kdy za kratší čas musí herec udělat víc práce,“ dodal Hromada. Upozornil na stále probíhající jednání a tlak diváků, kterým se změny kvality dabingu nelíbí. I proto podle něj dochází k malému posunu. Z více než dvou desítek studií, která se dabingem zabývají, existují smlouvy se studiem Virtual a s Českou televizí. Nyní je to i televize Barrandov, kde nedělají rozdíl mezi agenturními a neagenturními herci, občas vychází vstříc televize Prima či menší studia, dodal Hromada.

Prima v reakci na spory vydala začátkem dubna vlastní Kodex výroby dabingu, zásady, jimiž se řídí. Podle Hromady má však i Herecká asociace svůj „dabingový kodex“. Televize si tak podle něho jen odůvodnila kroky, když přeobsadila většinu agenturních herců v seriálech. „Protože jsme komerční televizí, zajímá nás samozřejmě i hospodárnost,“ komentoval to před časem vedoucí dabingu Primy Jaroslav Richtr.

Kodex výroby dabingu FTV Prima

FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen FTV Prima), byť plní také mnohé společensky důležité funkce (např. vyrábí na neziskové bázi audiopopisy pro nevidomé či titulky pro neslyšící), je komerční televizí. Aby mohla obstát v konkurenčním prostředí, musí být její přístup, výrobní procesy a výsledná kvalita co nejvyšší. FTV Prima musí nakládat se svými prostředky hospodárně, úsporně a zodpovědně a jednat vůči svým dodavatelům transparentně.

FTV Prima proto v zájmu zvyšování úrovně českého dabingu pokládá za správné vycházet při jeho výrobě z následujících zásad: 

 • Vyrábět dabing v kvalitních a technologicky vyspělých dabingových studiích.
 • Snažit se v dabingu zavádět nové hlasy ve všech věkových kategoriích, a zvyšovat tím pestrost a paletu dabérů k maximálnímu vystižení originálního znění, zvýšení kvality a maximální spokojenosti diváků.
 • Snažit se rozvíjet a podporovat hledání talentů a dabingových studií ve všech regionech České republiky, všude tam, kde jsou i diváci naší televize. Necentralizovat výrobu jen na jedno místo, což by mohlo způsobit pokřivení trhu.
 • Přistupovat ke všem profesím, kterých se proces výroby dabingu týká, absolutně bez rozdílu, ať jsou někde organizováni nebo někým zastupováni či jednají sami za sebe.
 • Dbát na maximální kvalitu a spravedlivý přístup ke všem profesím dabingu stejnou měrou. Dabing je rozsáhlé dílo, které je společným výtvorem celé řady profesí: překladatelů, úpravců, režisérů, zvukařů, dramaturgů, dabérů, produkcí i zadavatelů (FTV Prima). Dabing je týmová práce, obecně však platí, že hlavním garantem kvality výsledného díla je výrobní dabingové studio, vedoucí dramaturg a režisér českého znění.
 • Výběr způsobu výroby a výrobních dabingových studií je výhradně v kompetenci FTV Prima. Výběr výrobního týmu (překlad, úprava, režie, dramaturg, produkce) navrhuje dabingové studio a schvaluje vedoucí dramaturg s šéfproducentem FTV Prima. Výběr dabingového obsazení navrhuje režisér českého znění se souhlasem dabingového studia a schvaluje FTV Prima.
 • Dabingové obsazení může čerpat z obecného castingu, toto hledisko však není stěžejní. FTV Prima vytváří originální kvalitu, a nikoliv kopii možných předchozích méně vhodných obsazení, navíc uznává individuální názor a kreativní přístup zvoleného režiséra a celého výrobního týmu.
 • Finanční rozpočty a hospodaření jednotlivých společností a soukromých subjektů jsou výhradně jejich interní záležitostí. Jakékoli pokusy o vměšování se do těchto otázek pokládáme za neetické jednání.
 • Odměny za výrobu dabingu a ostatní podmínky u všech profesí sjednává dabingové studio. Výše odměny by měla být výsledkem dobrovolné dohody obou stran a odrážet současnou tržní hodnotu a náročnost výkonu.
 • Dlouhodobé projekty mají předem stanovené rozpočty. Pokud účastník výrobního procesu u dlouhodobých projektů vznese dodatečné finanční či jiné požadavky v neprospěch ostatních účastníků, tedy i výrobce a FTV Prima, bude v zájmu výrobce i FTV Prima ukončit s ním spolupráci z důvodu jeho neetického jednání a ztráty důvěry.
 • Pokud bude ze strany jednotlivce či organizace vyvíjen takový nátlak, který by mohl způsobit snížení kvality dabingu nebo jakékoliv zhoršení nebo omezení výroby, bude v našem zájmu takovou činnost netolerovat a v co nejkratší době omezit nebo ukončit další spolupráci.
 • FTV Prima respektuje, že každý má nárok na vlastní rozhodnutí, zda a s kým bude na projektu spolupracovat, to se vztahuje i na FTV Prima a výrobní dabingové studio.
 • V případě, že dojde mezi jednotlivými tvůrci či výrobními složkami dabingu k názorovému tvůrčímu střetu, má konečné rozhodující slovo FTV Prima z pozice subjektu, který výrobu dabingu financuje a nese v očích diváků hlavní odpovědnost za kvalitu výsledného díla.

Vše výše uvedené má jediný cíl, a to neustálé zvyšování kvality a efektivity výroby českého dabingu, s tím související budování kvalitních výrobních týmů a spokojenost diváků při sledování takto vyrobených pořadů.

Marek Singer, generální ředitel
Jaroslav Richtr, vedoucí dabingu

Zdroj: tisková zpráva FTV Prima, 8. 4. 2015

„Tento dokument nepovažujeme jako garanta záruky k zachování kvalitního českého dabingu, ale jako varovnou odpověď neposlušným hercům,“ charakterizoval to šéf dabingové sekce Herecké asociace Zdeněk Hruška. „Je obrovská spousta zkušených herců, kteří léta sedí doma jen kvůli tomu, že do dabingu nepronikli. Jsou to talentovaní lidé, kteří za sebou mají v Ostravě, v Brně či v jiných oblastech spoustu vynikajících rolí. A teď se dostávají k tomu, že mohou dabovat,“ komentoval spory dabingový režisér Petr Pospíchal. Spatřuje v tom určité oživení, které nepovažuje za tragické.

Podle režisérky Olgy Walló technické mistrovství a industriální výroba dabingu stouply. „Ale za cenu neúměrného lidského vydání. Dabing je překlad emocí, jejichž nositelem jsou herci. Nyní vznikla profese geniálního tlumočení, tedy těch, kteří dovedou přečíst text bez přípravy a nepřeřeknou se. To však s herectvím nemá nic společného,“ řekla ČTK.

Videozáznam debaty