Hudební trh v Česku klesl o 6 %, oživují ho digitální prodeje

Na českém trhu už operují všichni velcí světoví prodejci digitální hudby.

Hudební trh v České republice. Kliknutím zvětšíte

Hudební trh v České republice. Kliknutím zvětšíte

Celkový obrat prodejů hudby v Česku se v roce 2013 meziročně snížil o 6 %. Obrat z prodejů fyzických nosičů přitom klesl o 13 %, zatímco digitální prodeje narostly o 22 %. „Z výše uvedených údajů je jasně patrné oživení lokálního trhu s hudbou, zásadním činitelem v zotavení hudebního průmyslu je bezesporu strmý nárůst digitálních prodejů,“ uvedlo tuzemské sdružení gramofirem ČNS IFPI.

„Rok 2013, a zejména jeho druhou polovinu, lze označit za období příchodu streamovacích hudebních služeb na český trh. V současné době máme na našem trhu všechny velké hráče (Deezer, Google Play i Spotify),“ pochvaluje si organizace.

V roce 2010 činil podíl digitálních prodejů pouze 7 % (25 milionů Kč), v roce 2011 to bylo 12 % (36 milionů Kč), v roce 2012 už 21 % (58 milionů Kč) a konečně loni dosáhl 27 % trhu celkového, což prezentuje 70 milionů Kč. Česká republika se tak postupně přibližuje celosvětovému trendu, kde je podíl digitálních prodejů na celkovém trhu 34 %.

Firmy sdružené v ČNS IFPI loni z prodeje fyzických a digitálních nosičů utržily celkem 264 milionů Kč, příjmy z prodeje fyzických nosičů pak činí téměř 194 milionů Kč. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy z tzv. distribution deals - příjmy od firem, které sice nejsou členskými firmami ČNS IFPI, ale mají s některou z členských firem uzavřenou smlouvu o distribuci.

Nejsilnější pozici na trhu má vydavatelství Universal Music (31,7 %), následuje Sony Music (19,1 %), Supraphon (16,5 %), Warner Music (15,4 %), Česká muzika (11,2 %) a Popron Music (2,5 %).