V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

„I za málo peněz lze natočit velmi dobrý film.“ Klaus po 6 letech opět vetoval zákon o audiovizi

„Skutečným problémem současné české kinematografie není ani tak nedostatek financí, ale spíše nedostatek tvůrčí invence,“ míní prezident.

  • ČTK
  • 12. 11. 2012 18:03

Prezident Václav Klaus dnes vetoval zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Filmový průmysl je podle prezidenta standardním obchodním odvětvím, nikoli veřejným statkem, který by měl být financován z veřejných zdrojů. Zákon předpokládal, že Státní fond kinematografie by na podporu výroby filmů dostával až 300 milionů Kč ročně, polovinu od komerčních televizí.

„Domnívám se, že skutečným problémem současné české kinematografie není ani tak nedostatek financí - i za málo peněz lze natočit velmi dobrý film - ale spíše nedostatek tvůrčí invence,“ míní Klaus. Prezidentské veto může přehlasovat Poslanecká sněmovna. Hlava státu ale připomněla, že podobný zákon byl Sněmovně vrácen už v roce 2006 a nakonec přijat nebyl. „Své stanovisko jsem od té doby nezměnil,“ poznamenal Klaus ve zdůvodnění svého veta, které ČTK poskytl ředitel tiskového odboru Hradu Radim Ochvat.

Klaus míní, že pokud je český Parlament přesvědčen o nutnosti podporovat film, má být tento záměr porovnáván s jinými veřejnými zájmy v rámci sestavování státního rozpočtu a nemá být financován z mimorozpočtových zdrojů a privilegován tak proti jiným veřejným výdajům.

„I nadále považuji za neobhajitelné a nijak neodůvodněné, že stát tímto způsobem hodlá podporovat podnikatele ve filmovém průmyslu a ne například českou hudbu, české výtvarné umění či architekturu, českou literaturu, české divadlo anebo český sport,“ poznamenal Klaus. Nevidí prý důvod, proč by zrovna filmoví producenti a další podnikatelé v kinematografii měli být zvýhodněni proti jiným, srovnatelným oborům.

Nyní vetovaný zákon je sice podle Klause propracovanější, než tomu bylo u normy z roku 2006, chybná je prý však sama jeho podstata.

PROHLÁŠENÍ PREZIDENTA KLAUSE K VETU ZÁKONA O AUDIOVIZI

Prezident republiky Václav Klaus v pondělí dne 12. listopadu 2012 využil své pravomoci dané článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon ze dne 26. října 2012, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Odůvodnění prezidenta republiky:

Využívám pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 26. října 2012, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Formálně jiný, ale ve své podstatě velmi podobný zákon jsem vrátil Poslanecké sněmovně již v roce 2006. Tehdy šlo o zákon z 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nakonec přijat nebyl.

Své stanovisko jsem od té doby nezměnil.

Stále se domnívám, že filmový průmysl je standardním obchodním odvětvím, nikoli veřejným statkem, který by měl být financován z veřejných zdrojů, tedy i z prostředků těch, kteří by je sami na tento účel dobrovolně nedali. I nadále se domnívám, že pokud si parlament myslí opak, pak má být záměr podporovat kinematografii porovnáván s jinými veřejnými zájmy v rámci sestavování státního rozpočtu a nemá být financován z mimorozpočtových zdrojů a tím privilegován oproti jiným veřejným výdajům.

I nadále považuji za neobhajitelné a nijak neodůvodněné, že stát tímto způsobem hodlá podporovat podnikatele ve filmovém průmyslu a ne například českou hudbu, české výtvarné umění či architekturu, českou literaturu, české divadlo anebo český sport. Stále nevidím žádný důvod, proč by právě filmoví producenti a další podnikatelé v kinematografii měli být privilegováni oproti jiným, srovnatelným oborům.

Přesto, že organizace financování filmového průmyslu prostřednictvím Státního fondu kinematografie je v novém zákoně propracovanější a sám Fond má nově podléhat přísnější veřejné kontrole, než tomu bylo podle zákona, který jsem vrátil před šesti lety, jde spíše o technická dílčí vylepšení. Sama podstata zákona zůstává chybná. Domnívám se, že skutečným problémem současné české kinematografie není ani tak nedostatek financí - i za málo peněz lze natočit velmi dobrý film - ale spíše nedostatek tvůrčí invence.

Jsem přesvědčen, že Sněmovna by se nad přijatým zákonem měla ještě jednou zodpovědně zamyslet.

Radim Ochvat
ředitel Tiskového odboru

V Praze dne 12. listopadu 2012

Vetovaný zákon počítá s tím, že fond by mohl přispívat na nejméně sedmdesátiminutové hrané i dokumentární filmy nebo na seriálové epizody s délkou přesahující 40 minut. Podmínkou mělo být, že by uznatelné náklady na českém území dosáhly v případě hraného filmu 15 milionů Kč, v případě seriálového dílu 10 milionů a u dokumentu 3 miliony.

O poskytnutí příspěvku na filmové projekty měla rozhodovat rada fondu. Pobídky by měly být vypláceny zpětně ve výši desetiny nákladů na zahraniční herce a členy štábu a pětinu nákladů za zboží a služby, které byly poskytnuty v souvislosti s filmovým projektem českými firmami.

Vetovaný návrh zákona předpokládal, že komerční televize do fondu přispějí částkou odpovídající 2 % z obratu za vysílání reklamy, která mají komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Další příjmy fondu mají podobně jako dosud tvořit 1 % z každé prodané vstupenky do kina a příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, ve výši až 30 milionů Kč ročně.

Na hospodárnost nakládání s příspěvky do fondu má dohlížet devítičlenný sbor.