V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Index důvěry Worldcom: 2018 je rok zaměstnance

Management firem letos bude hlavně bojovat o talentované pracovníky. Potvrdil to výzkum Worldcom Confidence Index realizovaný skupinou komunikačních agentur The Worldcom Public Relations Group, jejíž členem za Česko je PR agentura Pram Consulting. Zpráva z výzkumu uvádí, že víc než dvě petiny (přesně 43 %) vedoucích pracovníků považuje v posledních dvou letech oblast lidských zdrojů za strategicky nejdůležitější z pohledu budoucího rozvoje jejich organizací. V Česku a na Slovensku je zájem o zaměstnance zvlášť výrazný. V roce 2017 se na ně zaměstnavatelé soustředili o 75 % víc než v jiných zemích. V letošním roce 2018 vidí management lokálních firem jako největší překážku v cestě za svými plány nedostatek talentovaných lidí na trhu práce.

Index důvěry od Wordcomu definuje překážky a míru obav z nich, o kterých se výkonní a marketingoví ředitelé domnívají, že nejvíc ovlivní obchodní úspěch jejich firem. Zaměření pozornosti na zaměstnance může být i důsledkem nízké sebedůvěry ve schopnost přilákat a udržet nejlepší pracovníky v oboru. Za tři největší hrozby v celosvětovém měřítku firmy označují vládní a legislativní změny, nedostatek talentovaných zaměstnanců ochotných pracovat pro dané organizace a kybernetické hrozby. Na vrcholu Indexu důvěry Worldcomu se umístily americké organizace, zatímco Češi potvrdili svůj pesimismus a skončili třetí od konce. Horší index důvěry má už jen Francie a Japonsko. Průzkum odhalil i další rozdíly v sebedůvěře 585 respondentů napříč 18 demografickými skupinami zahrnujícími pracovní postavení, věk, pohlaví či velikost oboru.

Navzdory nízké sebedůvěře v oblasti náboru nových zaměstnanců zůstávají vedoucí pracovníci optimističtí, co se týče schopnosti uspokojit své zákazníky. V Česku si firmy nejmíň věří v oblasti nastavení plánů a opatření k dosažení cílů firmy. V tomto směru necítí sebedůvěru ani jedna dotázaná česká či slovenská firma, zatímco v Americe si věří 37 % firem a v regionu EMEA (Evropa, Blízký Východ, Afrika) 17 % organizací. Naopak nejsebevědomější jsou Češi v oblasti inovací s použitím nejnovějších technologií (44 %), kde druhá nejsebevědomější Amerika zaostává o 8 procentních bodů a poslední Japonsko o 34.

„Výzkum ukazuje, že obavy ohledně nedostatku talentovaných zaměstnanců mohou rozpoutat bitvu s cílem přilákat a udržet ty nejlepší lidi. Zaměstnanci budou mít současně zásadní význam při dodržování předpisů a řešení klíčových legislativních změn. Příkladem takové legislativní změny, která vyžaduje přizpůsobení chování zaměstnanců, je GDPR. Toto nařízení se dotýká všech společností, jež komunikují s občany Evropské unie, a pokuty za jeho nedodržování mohou být pro některé firmy devastující,“ komentuje Patrik Schober, předseda Worldcom PR Group a managing partner Pram Consulting. „Vedoucí pracovníci jsou velmi sebejistí ve své schopnosti uspokojit zákazníky. Ale pokud má jejich organizace potíže s udržením těch nejlepších pracovníků, bude to mít negativní dopad i na schopnost udržet si dobrý vztah se zákazníky. Kombinace zjištěných potíží tak posouvá důležitost kvalitních zaměstnanců na vyšší příčky, než tomu bylo v minulost. Je tedy logické, že věříme, že rok 2018 bude rokem zaměstnance. V tomto roce se bude dařit firmám, které správně odkomunikují své firemní hodnoty stávajícím i potenciálním zákazníkům,“ doplnil Schober.

Metodika výzkumu

Celosvětový výzkum, ze kterého Index důvěry Worldcomu vychází, byl proveden dvěma nezávislými výzkumnými společnostmi Research Now a 3Gem formou online dotazování. Průzkum byl realizován v šesti zemích skupiny G7 (Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Velká Británie, USA) u 585 respondentů (167 z Ameriky, 106 z Asie, 312 z regionu EMEA) z řad vedoucích pracovníků všech věkových kategorií a velikostí podniků.

Výsledky výzkumu Worldcom Confidence Index 2018

Výsledky výzkumu Worldcom Confidence Index 2018. Kliknutím zvětšíte