Inovativní koncept WT Health Studios mění pravidla pharma & health marketingu

Reakce na nové výzvy v segmentu pharma & health na sebe nenechala dlouho čekat, efektivně se jí zhostili ve Wunderman Thompson Praha.

WT Health Studio

WT Health Studio

Společnost Wunderman Thompson přichází s novým uceleným konceptem Health Studios, který reflektuje transformaci ve farmaceutickém segmentu.

Nedávná světová pandemie ukázala, že tradiční marketingová komunikace se musí přizpůsobit, a to jak rychlostí, tak především vyššími nároky na personalizaci a cílení těchto kampaní. Robustní, cílená produkce obsahu v kratším časovém úseku a optimalizace nákladů spojená s lokalizací a customizací, to jsou hlavní atributy, které WT Health Studios přináší jak pro lokální, tak i globální klienty.

V Praze WT Health Studios řídí Gali Vondráček Pohlová jako business director EMEA ve spolupráci s experty napříč dalšími WT Health Studios v USA, Velké Británii, Belgii nebo Indii.

Gali Vondráček Pohlová se tak může spolehnout na nejen velký a rozmanitý, ale hlavně zkušený tým. Klíčovým faktorem pro úspěch je však zejména porozumění individuálním potřebám každého klienta a umění přizpůsobit nastavení celého modelu tak, aby byl co nejefektivnější. „Vytvořili jsme flexibilní operační model, díky kterému fungujeme v souběhu s vnitřními procesy klienta,“ dodává.

Co to znamená? Umíme se naladit do rytmu centrálně, regionálně i lokálně řízených klientů, ale zároveň dokážeme efektivně plánovat produkci i při vysokém objemu dat, obsahu a personalizace. Vidíme, že transformace farmaceutického trhu tlačí celý segment k nástupu na modulární, koncepční, komplexní a personalizovaná řešení. Díky své více než patnáctileté praxi v multichannelové komunikaci umíme klientům pomoct naskočit do aktuálních trendů a využít příležitosti náskoku před konkurencí.

WT Health Studios v kostce

Přinášíme globálním firmám v segmentu pharma & health efektivní způsob přípravy a distribuce omnichannelové personalizované komunikace. Zároveň neustále rozšiřujeme své odborné znalosti (RX i OTC) napříč terapeutickými oblastmi. Často vycházíme z technické infrastruktury klienta (nástroje, platformy, datové sklady atd.) a víme, jaké technologické akcelerátory můžeme použít ke spolupráci pro zvýšení efektivity. Klient transparentně vidí do veškeré naší práce, jsme schopni prokazatelně doručit až 40 % úspor na straně klienta. Tak můžeme dostávat kampaně rychleji na jednotlivé trhy díky automatizaci produkce a až třikrát zvyšujeme efektivitu díky modulárnímu přístupu při tvorbě personalizovaného obsahu.

Lokalizace jako řešení kampaní pro více trhů

Jak celé WT Health Studio funguje, osvětluje Gali Vondráček Pohlová na příkladu z praxe, kdy pro významného farmaceutického klienta v rámci regionu EMEA připravuje modulární kampaně pro specifické terapeutické oblasti. Celé projekty fungují v clusterech, kdy se ke kampani přihlásí jednotlivé trhy, kterým se připravuje lokalizace na základně konkrétních parametrů, ať už struktury tamějšího trhu, nebo medical legislativy.

„Někdy jdeme i opačnou cestou a nejdříve uděláme workshop s jednotlivými trhy a ladíme globální kampaň tak, aby byla customizovatelná pro každý trh. Najdeme, co může být společné pro všechny země, a zároveň umíme vidět regionální rozdíly a přizpůsobit kampaň pro lokál,“ popisuje různé inovativní metody kooperace Gali Vondráček Pohlová.

CEO pražského Wunderman Thompson Bronislav Kvasnička pak na závěr dodává, že misí WT Health Studios je systematická produkce relevantního, cíleného obsahu, který pomáhá bojovat proti předsudkům například ve specifických oblastech, jako je třeba očkování nebo preventivní screeningy jednotlivých onemocnění.

Věříme, že díky svým odborným znalostem a technologickému i kreativnímu zázemí můžeme přispět k dostupnosti zdravotní péče. Nasazení a úsilí, které tomu naše týmy věnují, vychází z přesvědčení, že v souladu se svými hodnotami chceme tento svět jako WT dělat lepší a bezpečnější pro nás všechny.

Gali Vondráček Pohlová

Gali Vondráček Pohlová

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou Wunderman Thompson

Sdílejte