Investice do reklamy a marketingu loni vzrostly na 125 miliard Kč, uvádí AKA

Investice do mediálních a nemediálních kanálů rostly o 4 %, letos se očekává růst o 12 %.

  • ČTK
  • 08. 04. 2022 01:00

Reklamnímu trhu se v Česku i přes pokračující přítomnost covidu poměrně dařilo, uvádí tuzemská Asociace komunikačních agentur (AKA) na základě dat z výzkumu, který pro ni zpracovala Nielsen Admosphere. Ten ukázal, že trh loni dosáhl objemu skoro 125 miliard Kč, o pět miliard a o 4 % víc než v prvním „covidovém“ roce 2020. Z toho téměř 73 miliard tvořily investice do reklamy v médiích a zhruba 52 miliard marketingové akce. Investice do nemediálních i mediálních kanálů přitom rovněž rostly.

„Z výsledků výzkumu lze vypozorovat, že se zadavatelům, pokud jde o objem investic, vrátil optimismus. Svoji roli sehrála i odložená spotřeba domácností,“ uvádí ředitel AKA Marek Hlavica. V letošním roce 2022 se podle zmíněného výzkumu očekává nárůst trhu téměř o 12 %, na 139,4 miliardy Kč. Z toho u mediálních kanálů o 6 % na celkovou hodnotu 77,1 miliardy a u nemediálních o 20 %, na celkovou hodnotu 62,3 miliardy. ​

„​S ukončením pandemie lze očekávat silný nárůst aktivačních kampaní, ať už v oblastech podpory prodeje, tak relationship marketingu či event marketingu. Tlak zadavatelů na splnění obchodních cílů bude letos enormní, což potvrzují i celková čísla růstu nemediálního trhu, který svou dynamikou výrazně překonává očekávanou inflaci roku 2022,“ uvádí David Čermák ze sekce aktivačních agentur AKA.

Největší část reklamních investic do médií připadla televizím. Jejich objem v ceníkových cenách vzrostl o 4 % na 64,4 miliardy Kč. Reklama v tisku vzrostla o 11 % na 19 miliard Kč, v rádiu o 11 % na víc než osm miliard. Venkovní reklama poskočila o 2 % na čtyři a půl miliardy. „Postcovidová resuscitace mediálního trhu je zřejmá, výsledek spíš překonal odhady. Jedinou stálicí, která - z offline médií - neprošla turbulencemi a táhla celý mediální sektor, zůstává televize,“ popisuje ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA) Ondřej Novák.

Ceníková hodnota reklamního prostoru v uplynulých letech

mediatyp 2019 2020 2021 změna 2020/2021
televize 57,48 62,16 64,37 8 %
tisk 19,80 17,21 19,03 11 %
rádio 7,93 7,30 8,13 11 %
venkovní 5,43 4,38 4,46 2 %
celkem*   130,54 140,98 8 %

* Do celkové ceny jsou promítnuty všechny mediatypy včetně internetu, jehož hodnota vychází v případě roku 2020 z dat zveřejněných SPIR a pro rok 2021 byla expertně upravena na základě odhadu SPIR pro rok 2021.
V miliardách Kč, zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

První tři místa mezi zadavateli loni opět zaujaly obchodní řetězce Lidl, Kaufland a Albert. Oproti roku 2020 se však jejich investice rapidně nenavyšovaly. „Obchodní řetězce si udržely dominantní postavení. Zároveň je evidentní, že se jednak domácnosti začaly opět starat o své vybavení a jednak se začali spotřebitelné více starat sami o sebe. ‚Chléb a hry‘ prostě platí v každé době,“ podotýká ředitel ASMEA.

Top 10 zadavatelů podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru za rok 2021

pořadí zadavatel útrata
Lidl Česká republika 2,10
Kaufland Česká republika 2,05
Albert Česká republika 1,83
Sazka 1,73
Alza.cz 1,69
Simply You Pharmaceuticals 1,42
HP Tronic Zlín 1,30
Billa 1,29
Mountfield 1,25
10  Henkel ČR 1,22

V miliardách Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Top 10 kategorií podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru za rok 2021

pořadí kategorie 2020 2021 změna
1 Potraviny a potravinové řetězce 21,17 22,02 4 %
Bankovnictví a pojištění 9,35 9,85 5 %
Elektronika a domácí spotřebiče 7,59 8,78 16 %
Farmaceutické přípravky 6,97 7,58 9 %
Osobní kosmetika 6,21 6,28 1 %
Vybavení domácnosti 5,46 5,83 7 %
Rekreační činnosti 5,10 5,14 1 %
Motorová vozidla 5,07 4,74 -6 %
Móda 3,38 3,68 9 %
10  Telekomunikace 2,77 3,06 10 %

V miliardách Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Největší prostor mezi nemediálními kanály zaujímá online a mobilní podpora, která vzrostla o 27 %. A tvoří pětinu výdajů do nemediálních kanálů. Tento trend se podle AKA dá očekávat i v příštích letech. Největší negativní dopad očekávají marketingoví pracovníci u dárků a dárkových předmětů a stále se ještě zcela nevzpamatovaly eventy a direct marketing. Vrací se pak hlavně investice do produkce reklamy a sponzoringu.

Průměrné hodinové sazby reklamních a marketingových agentur se letos v lednu meziročně navýšily o 5,5 %. Důvodem je zejména míra inflace druhého pololetí 2021 a její stále rostoucí trend. Podle očekávaní poroste reklamní trh zejména v oblastech s vyšší mírou vstupů náchylných právě k inflaci (cena práce, cena energie a materiály nutné pro reklamní produkci).​ Vychází to z pravidelného ročního průzkumu hodinových sazeb v oboru, který ukazuje průměrné ceny na trhu komunikačních agentur.

Na základě dat z každoroční analýzy společnosti CEEC Research pro AKA a také Asociaci public relations (APRA) vyplývá, že objem loni vypsaných veřejných zakázek tvořil jen 1,5 % z celkového komunikačního trhu. Celkově bylo v roce 2021 zadáno ke zhotovení 686 zakázek v celkové výši 1,8 miliardy Kč. Česko zaostává za zeměmi západní Evropy, ve kterých tyto zakázky představují 15 až 20 % trhu. „Slabá komunikace státu je dlouhodobý problém, který ještě umocnila pandemie, během které došlo k dramatickému poklesu,“ dodává AKA.