Investice státu do komunikace stouply loni na 1,8 miliardy Kč, pořád míň než před covidem

Zakázky pro veřejný sektor činily 1,5 % komunikačního trhu, před covidem to byla 2 %.

Objem vypsaných veřejných zakázek na komunikaci státu s občany loni vzrostl o 300 milionů na 1,8 miliardy Kč. Celkově bylo v roce 2021 zadáno ke zhotovení 686 zakázek. Zakázky pro veřejný sektor ale představovaly pouze 1,5 % tuzemského komunikačního trhu, což je o 0,5 procentního bodu méně než před epidemií koronaviru. Zároveň je to desetkrát nižší podíl než v zemích západní Evropy, kde státní zakázky představují 15 až 20 % trhu. Uvedla to dnes Asociace komunikačních agentur (AKA). „Situace byla tristní i před covidem. Během něj ovšem stát místo toho, aby posílil komunikaci směrem k občanům, udělal úplný opak a došlo k poklesu,“ uvedla členka prezídia AKA Lucie Češpivová.

Situace v jednotlivých komunikačních oblastech se však liší. Podle analýzy společnosti CEEC Research loni například meziroční nárůst o téměř 8 % vykázala reklama a marketing, v online vývojářských službách byl růst o 1,9 % a produkce foto a filmu vzrostla o 0,3 %. Naopak poklesly investice do pořádání akcí o 1,1 %, o 1 % méně se investovalo do průzkumu trhu a o 0,3 % se snížily výdaje na PR. „Investice do PR jsou dlouhodobě prakticky nulové, přestože právě toto je nástroj, který by státu pomohl budovat důvěru a porozumění občanů pro složitá témata dnešní doby. V loňském roce byla důvěra Čechů ve vládu nejnižší mezi zeměmi Evropské unie,“ doplňuje Michal Vlasák, místopředseda Asociace public relations (APRA).

Ještě před začátkem pandemie tvořil objem veřejných zakázek vzhledem k trhu 2 % v celkové výši 2,2 miliardy Kč. V prvním „covidovém“ roce 2020 pak spadl objem veškerých veřejných zakázek na 1,5 miliardy Kč.

Podle místopředsedy APRA Vlasáka by u veřejných zakázek v oblasti komunikace byla potřeba změna základního uvažování. „Výchozí podmínky vůbec nejsou špatné, když stát má k dispozici dobrou legislativu pro veřejné zakázky, metodiku, oporu v profesních asociacích a možnost vybírat z řady kvalitních dodavatelů. Ale stále chybí pochopení, že dobrá komunikace dokáže efektivně řešit problémy ve společnosti,“ podotkl.

Problém je podle odborníků také v tom, že se stát nesnaží o systematickou komunikaci. Co do počtu, až 90 % všech veřejných zakázek v oblasti komunikace je zadáváno mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), mezi které spadají všechny zakázky do dvou milionů korun. „V tomto objemu těžko sestavíte strategickou komunikační kampaň, kterou můžete efektivně komunikovat s veřejností. V těchto objemech se bavíme spíše o eventech, nákladech na tisk nebo například o vytvoření webových stránek,“ říká Češpivová.