Investoři Deníku N předali své podíly nové nadaci

Zafinancovali start, nyní se mecenáši stahují a jen tři z osmi z nich v nové nadaci zůstávají.

Jaroslav Horák

Jaroslav Horák při křtu Deníku N v neděli 28. října 2018 v pražské Lucerně

Všech osm dosavadních investorů Deníku N se nevratně vzdalo svých podílů ve společnosti Independent Press ve prospěch nově založené nadace se stejným jménem. Nadaci Independent Press tak patří 66,7 % akcií vydavatelství N Media, zbývající část nadále náleží mateřskému slovenskému Denníku N. Ve správní radě nadace sedí tři z osmi původních investorů, a to Jaroslav Horák, Libor MalýJan Žůrek. Zbývající pětice dosavadních mecenášů – Ondřej Fryc, Martin Hájek, Silke Horáková, Martin VohánkaLibor Winkler – opustila projekt úplně. 

Rozhodovací pravomoci přešly na orgány nadace. „Pět z osmi investorů nemá s Deníkem N už nic společného, zbývající tři spravují nadaci, ale nemohou vykonávat vlastnická práva jako osoby,“ vysvětluje pro Médiář ředitel redakce Ján Simkanič. Správní rada má mít podle zakládací listiny postupně až sedm členů, podle oficiální zprávy má být „postupně rozšiřována o osoby mimo okruh zakladatelů“. Členy dozorčí rady nadace se stali Emil Holub, Kateřina RonovskáAleš Zídek.

Deník N startoval v říjnu 2018, podle dostupných čísel činí jeho dosavadní ztráta minimálně 50 milionů Kč - v prvním roce to bylo 11 milionů, ve druhém 30 milionů a v první polovině loňského roku osm milionů, čísla za zbývající část roku 2020 zatím nezveřejnil. „Naši provozní ztrátu průběžně snižujeme a v druhém čtvrtletí roku 2020 už byla měsíčně nižší než jeden milion korun,“ oznámil Deník N loni v červnu.

Zveřejňovat celkovou výši investic, které redakce podle původní dohody nemusí vracet, Simkanič nechce: „Investoři určili limitní částku, do které jsou připravení pokrýt ztráty firmy. Celková výše ztrát bude záležet na tom, kdy dosáhneme soběstačnosti. Já předpokládám, že limit nevyčerpáme.“

Vývoj výnosů a nákladů Deníku N od startu po polovinu roku 2020 (kvartálně)

Kvartální vývoj výnosů a nákladů Deníku N od startu po polovinu roku 2020

Vývoj EBITDA Deníku N od startu po polovinu roku 2020 (kvartálně)

Kvartální vývoj EBITDA Deníku N od startu po polovinu roku 2020

Dosavadní mecenáši Deníku N

  • JaroslavSilke Horákovi – majitelé nakladatelské skupiny Albatros Media
  • Martin Vohánka – zakladatel W.A.G. Payment Solutions
  • Libor Winkler – šéf a spolumajitel obchodní skupiny RSJ
  • Jan Žůrek – spoluzakladatel české pobočky poradenské KPMG
  • Ondřej Fryc – spoluzakladatel e-shopu Mall.cz
  • Libor Malý – zakladatel personální společnosti LMC
  • Martin Hájek – zakladatel Livesport.cz

Dnes už bývalá vlastnická struktura Deníku N. Akciovou společnost Independent Press nově ovládá stejnojmenná nadace. Zdroj: Deník N

Dnes už bývalá vlastnická struktura Deníku N. Akciovou společnost Independent Press nově ovládá stejnojmenná nadace. Zdroj: Deník N

Pokud by redakce přesto potřebovala další investice, obstarat je už musí nadace. „Může využít třeba crowdfunding, možností je víc. Zatím to ale vypadá, že další peníze potřebovat nebudeme,“ říká Simkanič. Sám předpokládá, že by si plně zpoplatněný online deník s více než padesátičlennou redakcí na sebe mohl začít vydělávat ve čtvrtém kvartálu letošního roku. V původních plánech vydavatelství s černými čísly počítalo v roce 2022.

Většinu příjmů vydavatelství tvoří předplatitelé, reklama přináší pouze jednotky procent. Roční předplatné webu vyjde na 1.980 Kč, ti, kteří odebírají i papírové vydání vycházející pětkrát týdně, platí 3.980 Kč. Naposledy (loni v květnu) Deník N hlásil 19.000 předplatitelů.

Inspirací pro vznik Deníku byl zmíněný slovenský Denník N, kterému nadále patří 33,3 % akcií českého vydavatelství. Slovenský vzor funguje od roku 2014 a na konci loňského roku měl 62.000 abonentů a jeho kumulativní zisk před odpisy, úroky a zdaněním za rok 2020 překročil 1 milion eur. V plusu už je čtyři roky. Ve slovenském vydavatelství drží jako investoři 51 % spolumajitelé softwarové firmy Eset Rudolf Hrubý, Richard Marko, Peter Paško, Anton Zajac, Maroš GrundMiroslav Trnka a 49 % drží celkem 44 zaměstnanců a spolupracovníků redakce.

Část akcií chce na své zaměstnance převést též česká redakce, jak uvádí na webu. „Zatím nemáme vymyšlený mechanismus. To se ještě řeší,“ komentuje Simkanič.

Co chce Nadace Independent Press

Hlavním účelem Nadace Independent Press je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných, názorově rozkročených informací, které sehrávají důležitou roli kontrolního mechanismu demokracie. Zároveň chce přispívat ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Bude klást důraz na dodržování nejvyšších profesionálních a etických standardů žurnalistiky a také obecného zaměření na podporu liberální demokracie a spojenectví České republiky se zeměmi vyznávajícími stejné hodnoty.

Svého cíle hodlá nadace dosahovat především vlastnictvím a správou obchodního podílu v Deníku N, popřípadě v dalších mediálních projektech, do kterých hodlá v budoucnu investovat. Zajištěním finanční a redakční nezávislosti jim umožní, aby mohly fungovat nezávisle na jakýchkoliv vnějších politických, ekonomických a jiných mocenských tlacích. „Veškeré vytvořené zisky a další příjmy plynoucí nadaci budou použity na investice do nových mediálních projektů a na posílení projektů stávajících,“ konstatoval Jaroslav Horák, jeden z původních mecenášů a nyní členů správní rady nadace.

Zdroj: tisková zpráva vydavatelství N Media

Převod akcií na redaktory plánuje též vydavatelství Echo Media, které od konce loňského roku patří Rudolfu Ovčařímu. Ten přímo vlastní 49 % akcií vydavatelství a 51 % ovládá přes nově založenou nadaci Svoboda slova a myšlení. Ta chce všechny své akcie postupně rozdat ročním předplatitelům, redaktorům a vybraným osobnostem. Echo si má díky novému vlastnickému modelu zajistit „dlouhodobé stabilní financování“ a zároveň se stát prvním „opravdu veřejně kontrolovaným médiem“, tvrdí vydavatel Ovčaří spolu s bývalým spojumajitelem Echa a nadále šéfredakorem Daliborem Balšínkem.