Inzertní formáty HbbTV na Primě oslovují stále širší cílovou skupinu

Přestože je HbbTV prezentována jako médium primárně pro cílovou skupinu 25–60 vyšších sociodemo klasifikací, daří se Primě zásah rozšiřovat i na mladší diváky a také na masu.

Deset let od komerčního nasazení technologie HbbTV se inzerce na této platformě těší stále rostoucímu zájmu inzerentů. Skupina Prima přešla na konci roku 2020 na nový reklamní systém, který umožňuje správu všech online i HbbTV kampaní z jediného místa, a výrazně tak zjednodušila a zpřesnila exekutivu kampaní. A přestože je HbbTV stále prezentována jako médium primárně pro cílovou skupinu 25–60 vyšších sociodemografických klasifikací (A, B, C), daří se Primě zásah rozšiřovat i na mladší diváky a také na masu. Nejvyužívanějším formátem zůstává Switch-in, kde dnes prezentují klienti i brandy zaměřené na nejmladší cílovou skupinu. Switch-in cílený na vybrané pořady dosahuje průměrného CTR kolem 2 %.

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě: nejvyužívanější formát Switch-in

V HbbTV kampaních mohou klienti využít online nástroj pro tvorbu aplikací Kinet Creator, který Prima ve spolupráci s firmou Kinet poskytuje zdarma. V něm lze pracovat hned s několika šablonami. I s nejjednodušší, statickou jednostrannou, lze přitom kreativně pracovat či umístit QR kód.

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě: inzerát s QR kódem

V květnu letošního roku Prima odbavila první kampaň na výrazném imageovém formátu Splash Screen.

Jedná se exkluzivní formát se stoprocentní vizibilitou. Na prémiové ploše největší obrazovky v domácnosti se spojují dva brandy – logo či obrázek klienta a logo aplikace iPrima. Tento formát vhodný pro launch nových značek či posílení brand awarness. Měsíčně je možné zasáhnout až 2,5 milionu diváků.

Nákladnější variantou kampaně v HbbTV prostředí je výroba aplikace na míru. S takto vyrobenou aplikací lze ale pracovat opakovaně. Tento aspekt je často využíván v segmentu auto-moto, kde aplikace vyrobená pro launch nového modelu jde s minimálními náklady zrecyklovat i pro další kampaně už uvedeného modelu, nebo dokonce i pro další modely auta.

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Takové kampaně dosahují na kanálu Prima průměrných CTR kolem 2,5 %.

Oblíbeným formátem je také Push to Play. Červené tlačítko se zobrazí po přepnutí kanálu a po jeho stisknutí se odehraje videospot ve full-screen verzi. Formát je využíván napříč segmenty.

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě: Push to Play

Videospot je přeskočitelný po 15 sekundách, stejně jako na webech Primy. Necílená floatingová kampaň na všech kanálech Primy zde dosahuje průměrného CTR 1,2 %.

Pro realitní byznys, který zažívá v posledních měsících boom, je HbbTV médiem téměř ideálním s ohledem na široký zásah, regionální cílení a možnost prezentovat například developerské projekty na velké obrazovce.

Ve spolupráci s RealityMix.cz provozuje Prima v HbbTV prostředí aplikaci – katalog nemovitostí, kterým může divák na největší obrazovce v domácnosti pohodlně listovat, filtrovat a procházet fotogalerie. Pro RealityMix se jedná o zajímavý nový distribuční kanál, který rozšíří zásah. Návštěvnost aplikace Prima aktivně podporuje selfpromo kampaní na svých kanálech. V květnu aplikaci navštívilo téměř 50.000 diváků. Průměrný čas strávený v aplikaci se blíží dvěma minutám.

Klienti z realitního segmentu oceňují možnost využití videí delších, než je obvyklé u videospotů, které je možné umístit do aplikace. Dále pak možnost regionálního cílení jednotlivých kreativ. V tomto segmentu je na kanále Prima dosahováno standardně CTR přes 2 %.

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Ukázka kampaně v HbbTV na Primě

Vzhledem k nemožnosti nasazování trackovacích pixelů do TV prostředí dodává Prima ke všem kampaním realizovaným v HbbTV statistiku z Google Data Studia. Případně může klient mít svůj personalizovaný přístup a sledovat data kampaní online. Ke statistikám aplikací obdrží klienti rovněž přístup online, přímo v Kinet Creatoru.

Online statistiky

Online statistiky

Naplánovat a nasadit HbbTV kampaň je dnes stejně snadné a rychlé jako exekuce jakékoli kampaně v online prostředí. A ani náklady na výrobu podkladů nepřesahují náklady na bannerovou kampaň.

„Během léta chceme na Primě otestovat jak nové služby v HbbTV, tak i nové reklamní formáty, abychom byli na podzimní sezónu připraveni v plné síle,“ říká Kateřina Srbová, produktová manažerka HbbTV.

Text je placenou propagací obchodního zastupitelství Media Club