Ivan Brezina dostal kvůli odborům v Burdě výpověď. Vyhlašuje stávkovou pohotovost

Odborářský boss Burdy Ivan Brezina, na archivním snímku z roku 2001. Foto: Dan Materna / Mafra / Profimedia.cz

Odborářský boss Burdy Ivan Brezina, na archivním snímku z roku 2001. Foto: Dan Materna / Mafra / Profimedia.cz

Ve vydavatelství Burda Media 2000 eskaluje spor mezi vedením a nově založenou odborovou organizací, které předsedá redaktor časopisu Maxim Ivan Brezina. Ten podle sdělení, které rozeslal kolegům, dostal dnes od generální ředitelky Burdy Petry Fundové výpověď a zákaz vstupovat na pracoviště. Děje se tak dva dny poté, co Brezina kvůli okolnostem odchodu dlouholetého šéfredaktora Maximu Pavla Vondráčka inicioval založení odborů a kritizoval vedení jako nekompetentní.

Brezina výpověď neuznává a jako předseda výboru odborové organizace vyhlásil stávkovou pohotovost. „V zákonné lhůtě budeme navíc zaměstnavatele informovat o stávce, která zřejmě začne příští týden,“ napsal kolegům.

DOPIS IVANA BREZINY KOLEGŮM

Vážení kolegové a kolegyně,

děkuji za váš velký zájem o vstup do odborové organizace Burda Media 2000, s.r.o. Zdůrazňuji jen, že přihlášku je třeba vytisknout, podepsat a dodat Petru Bílkovi do redakce Maxima. Zároveň vás informuji o nejnovějším vývoji situace. Dnes dopoledne si mne zavolala generální ředitelka Petra Fundová (jako zaměstnance, nikoli jako odboráře) a spolu s právníkem mi oznámila dvě věci:

1. Zaměstnavatel mi sděluje „překážky v práci“ (které ale nijak nespecifikuje) a další práci mi prý nebude přidělovat. Tím pádem nebudu dostávat honorářovou složku odměny a mám vrátit pracovní pomůcky (počítač). Dále je mi zakázán vstup na pracoviště.

2. Zaměstnavatel žádá odborovou organizaci o souhlas s okamžitým zrušením mého pracovního poměru, aby mne tak připravil i o platovou složku odměny. Hrubě jsem prý totiž porušil své pracovní povinnosti a „kazil dobré jméno firmy“. Údajně se to mělo stát tím, že jsem s oficiálním dopisem odborů zaměstnancům firmy Burda Media ze dne 29. 7. seznámil také zaměstnance firmy Burda Praha. Paní Fundová se dokonce pokoušela tvrdit, že jsem dopis i zveřejnil v médiích (viz například Médiář nebo Mediaguru), což je prokazatelná nepravda.

Oba body jsem na místě odmítl a dokumenty jsem nepřevzal. Nejsem tedy „vyhozen“, vedení firmy se o to pouze pokouší a hledá účelově podpásové metody, jak toho dosáhnout. Nejde o útok na mne osobně, ale na odborovou organizaci jako celek. Na dnešním jednání se kolegové rozhodli souhlas s mou výpovědí neudělit, a to z těchto důvodů (cituji):

A) Okamžité zrušení pracovního poměru by bylo už z principu neplatné, protože pan Brezina jako předseda odborové organizace podle § 61 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. požívá před tímto postupem zaměstnavatele ochranu.

B) Mimo jakoukoli pochybnost se jedná o snahu zaměstnavatele o závažné šikanování a pokus o zastrašení odborového předáka v situaci, kdy právě včera odbory zaměstnavatele oficiálně vyzvaly k zahájení jednání o kolektivní smlouvě.

C) Informováním zaměstnanců Burdy Praha o obsahu dopisu odborů zaměstnancům se pan Brezina nedopustil ničeho, co je mu v žádosti kladeno za vinu, a to ze tří důvodů:

C.1) Dopis není osobním stanoviskem pana Breziny, ale byl formulován a projednán kolektivně odborovou organizací, která se také kolektivně usnesla, komu bude zaslán. Nelze za něj tedy postihovat jednotlivce, a to už proto, že zaměstnancům firmy Burda Praha, s.r.o. nebyl zaslán z Brezinovy e–mailové adresy.

C.2) Dopis neobsahuje žádné nepravdy. Navíc nejde o poškozování dobrého jména, prosperity a oprávněných zájmů zaměstnavatele, ale naopak o naplnění těchto požadavků. Smyslem dopisu je totiž právě zlepšení prosperity a podpora oprávněných zájmů zaměstnavatele (vysoký prodej, vysoké inzertní zisky a udržení dobrého jména časopisu Maxim prostřednictvím udržení a zvýšení kvality obsahu). To je také v dopise jasně uvedeno.

C.3) Burda Media 2000, s.r.o. a Burda Praha, s.r.o. věcně tvoří jeden celek (propojený personálně, finančně, řízením a dalšími úrovněmi), a je proto absurdní představa, že pan Brezina informováním Burdy Praha, s.r.o. „kazil dobré jméno“ Burdy Media, s.r.o. Navíc máme k dispozici písemné sdělení vedení firmy, že 1. ledna 2013 došlo k fúzi obou firem.

Celá konstrukce (jejímž jediným smyslem je snaha o nátlakové zadupání odborů do země) je nesmyslná a před soudem neobstojí. Z tohoto důvodu ji také nehodlám respektovat. Abych teď učinil zadost formální dikci své pracovní smlouvy, budu každý den přicházet v 9.00 do zaměstnání, před svědky žádat šéfredaktora Maxima o přidělení práce a v úderem 17.30 odcházet. Ano, je to čiré dada, ale já jsem si ho nevymyslel.

Kromě zákazu vstupu na Zátorku jsem byl také odstřižen od e–mailu a byla zrušena skupina vsichni@burdamedia.cz, a to i pro vás. Vedení se tím protiprávně snaží zabránit odborům informovat své členy a ostatní zaměstnance, aniž by ale domyslelo, že to dá technicky udělat i jinak.

Kromě avataru zaměstnance budu na Zátorku docházet i ve svém avataru odboráře. Vedení mi v tom nejen nemůže bránit, ale dokonce musí odborům ze zákona poskytnout místnost pro jejich činnost vybavenou kancelářskou technikou. A hlavně je třeba zdůraznit, že mou šikanou vedení vůbec nic nedosáhne. Odbory nerovná se Brezina (jsou kolektivní) a předsedou odborů zůstávám bez ohledu na to, zda jsem ve firmě zaměstnán nebo ne. Zákonnou povinnost jednat s námi má firma i nadále.

Pro zaměstnance ale z celé aféry plyne důležité poučení: generální ředitelce se nedá věřit. V tomto článku totiž Fundová říká: „Nemám s tím sebemenší problém, právo založit odbory má v této zemi každý. Rádi budeme s odborovou organizací komunikovat, jednat.“ Ve skutečnosti ale ochotu k jednání nahrazuje mobbingem, bossingem a šikanou. V zemích, kde mají odbory dlouhou tradici, by si takové chování žádný zaměstnavatel nedovolil. Proto budeme obratem informovat německého jednatele Dietera Horsta-Eriche Semmelrotha, tamní odborovou organizaci a také šéfa Burda Eastern Europe Fabrizia d’Angela. I když zprávu o bezprecendentním útoku české Burdy na odbory z důvodu procesní opatrnosti zveřejňovat nebudeme, samozřejmě nemůžeme zaručit, že nepronikne do českého a světového tisku. Firma by pak měla bez naší viny „z ostudy kabát“.

Odborová organizace Burda Media 2000, s.r.o. vyhlašuje stávkovou pohotovost. V zákonné lhůtě budeme navíc zaměstnavatele informovat o stávce, která zřejmě začne příští týden. Pokud se k ní rozhodnete připojit, mějte na paměti, že výše popsané „silové“ metody jednání vedení se zaměstnanci mohou kdykoli postihnout i vás. Strach proto rozhodně není na místě.

s pozdravem Ivan Brezina
předseda výboru odborové organizace Burda Media 2000, s.r.o.